Inspektor nadzoru budowlanego
Pruszcz Gdański
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

praca w siedzibie inspektoratu jednozmianowa związana z obsługą interesantów. Wyjazdy służbowe na kontrole budów i obiektów budowlanych.
Narzędzia i materiały: komputer

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli obiektu budowlanego lub prowadzonych robót budowlanych, przeprowadzanie planowanych inspekcji,
 • Przygotowanie merytoryczne i formalne projektów pism, postanowień i decyzji administracyjnych
 • Analizowanie wniosków i dokumentów
 • Współpraca z urzedami
 • Postepowanie egzekucyjne
 • Przygotowywanie odpowiedzi na skargi
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczacych samowolnie wykonywanych obiektów i robót budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczacych stanów techniczych obiektów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie budowlane lub na kierunkach administracyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane, na kierunkach administracyjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wojska Polskiego 16
  83-000 Pruszcz Gdańśki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie od 04/2018
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 691 09 85

Inspektor nadzoru budowlanego

Pruszcz Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna