Inspektor nadzoru budowlanego
Grudziądz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli przestrzegania przepisów Prawa budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza

Warunki pracy

- występowanie niebezpiecznych warunków pracy - kontrola budów -wymagane badania wysokościowe,
- narzędzia pracy - komputerem i urządzeniami pomiarowymi,
- praca w terenie,
- wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola budowy
 • kontrola obiektów budowlanych w użytkowniu
 • przygotowywanie pism, decyzji i postanowień administracyjnych
 • współpraca z organami administracji architektoniczno - budowlanej
 • obsługa interesantów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane z uprawnieniami budowlanymi do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi
 • Uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza
  86-300 Grudziądz
  ul. Piłsudskiego 51

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dane kontaktowe:
- Andrzej Pepliński - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza
tel. 56 46 10 728.
Wynagrodzenie - zgodnie z taryfikatorem dla pracowników urzędów państwowych.
Przewidywany termin zatrudnienia - w ciągu 7 dni od dokonania wyboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek itd.

Inspektor nadzoru budowlanego

Grudziądz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna