Inspektor nadzoru budowlanego
Lublin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli przestrzegania prawa budowlanego
brak

Warunki pracy

praca przy komputerze, praca na wysokości, prowadzenie samochodu służbowego kat. B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy prawo budowlane
 • prowadzenie postepowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie postepowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • dobra znajomośc prawa budowlanego i przepisów wykonawczych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętnośc stosowania prawa w praktyce
 • obsługa komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • uprawnienia budowlane

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lublin, ul. Hipoteczna 3/10, pok. 3

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
tel; 81 532-29-49
e-mail: Aplikuj
termin zatrudnienia: 02.01.2019r.
procedura kwalifikacyjna: etap I weryfikacja dokumentów, etap II sprawdzian wiedzy i umiejetności (test), etap III rozmowa kwalifikacyjna

Inspektor nadzoru budowlanego

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna