Inspektor nadzoru budowlanego

Dodano: 07.01.2020
Inspektor nadzoru budowlanego
Zgierz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
PINB Zgierz

Warunki pracy

Praca na komputerze około 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe, korzystanie z urządzeń pomiarowych, praca poza siedzibą urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu własciwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • współuczestnictwo w działalności kontrolnej w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów
 • współuczestnictwo w postępowaniach dotyczących katastrof budowlanych
 • przyjmowanie stron postępowań
 • współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie uprawnienia budowlane 
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane preferencja konstrukcyjno -budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: średnie wyższe lub średnie techniczne budowlane
 • prawo jazdy B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prawo Jazdy Kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • uprawnienia budowlane niezbędne do pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego
 • ---

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zgierz ul Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Telefon 427190814
Inspektor nadzoru budowlanego
Zgierz