Inspektor nadzoru budowlanego
Słupsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Warunki pracy

• stanowisko pracy w pokoju trzyosobowym,
• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• wyjazdy w teren

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie dokumentów związanych z zakończeniem budowy i robót budowlanych,
 • przygotowywanie projektu pozwoleń na użytkowanie,
 • kontrolowanie utrzymania obiektów budowlanych,
 • kontrolowanie realizacji obiektu budowlanego,
 • prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań w związku z samowolną budową obiektu oraz samowolnymi robotami budowlanymi,
 • prowadzenie postępowań w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania,
 • prowadzenie postępowań w zakresie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu,
 • prowadzenie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • uprawnienia budowlane,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, internet).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • https://slupskie.gda.winb.gov.pl/

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%

Inspektor nadzoru budowlanego

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna