Inspektor
Człuchów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. księgowości
zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu/ powyżej 4 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15,
- wyjazdy służbowe np. szkolenia,
- narzędzi i materiały [racy - komputer i inne narzędzia biurowe (fax, skaner, niszczarka, kserokopiarka)
- budynek piętrowy nie dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich/ bariery architektoniczne (brak podjazdu do budynku, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - przyjmowanie i sprawdzanie dokumentacji rzeczowo-finansowej z wykonywanych usług o zleceń;
 • - kontrola rachunkowa dokumentów finansowych, weryfikacja i dekretacja;
 • - ewidencja dowodów księgowych w systemie Progman, Progman wyposażenie;
 • - naliczanie płac w systemie Progman Płace i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji;
 • - sporządzanie deklaracji ZUS i do Urzędu Skarbowego, GUS oraz prowadzenie w tym zakresie sprawozdawczości;
 • - sporządzanie przelewów bankowych w bankowości elektronicznej NBP;
 • - wystawianie faktur, monitorowanie i egzekwowanie realizacji należności w zakresie dochodów budżetowych w systemie Progman Rozrachunki;
 • - rozliczanie i prowadzenie ewidencji majątku PIW;
 • - przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji skałdników majatku PIW;
 • - przygotowanie do archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej;
 • - wykonywanie inncy zadań słuzbowych zleconych przez przełożonych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej
 • - umiejetność obsługi komputera (znajomość MS Office, programu Płatnik, Systemu Bankowosci Elektronicznej NBP, programów Progman);
 • - znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych;
 • - znajomość przepisów z zakresu prawa pracy;
 • - znajomość przepisów o służbie cywilnej;
 • - znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej;
 • - samodzielność i umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i pracyzyjny;
 • - sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • - umiejętność myślenia analitycznego, kreatywność, odpowiedzialność;
 • - umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole;
 • - posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego wskazanie 3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w państwowych jednostkach budżetowych w dziale księgowości
 • - znajomość obsługi programu Trezor;
 • - odbyta służba przygotowawcza s łużbie cywilnej;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie
  ul. Szczecińska 17
  77-300 Człuchów
  z dopiskiem "Oferta pracy - nr ogłoszenia"
  osobiście/ poniedziałek - piątek w godz. 7.15-15.15

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zakwalifikowane/i kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Przewidywany termin zatrudnienia 1 kwiecień 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (598341122) lub osobiście w sekretariacie Inspektoratu.

Inspektor

Człuchów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna