Inspektor
Leszno
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
Delegatura w Lesznie

Warunki pracy

• praca w terenie - czynności kontrolne wykonywane poza siedzibą urzędu, możliwa praca na wysokości powyżej 3m
• stres związany z kontrolą, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami
• praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• stanowisko pracy znajduje się na II piętrze
• budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie legalności i rzetelności działania, jakości i bezpieczeństwa produktów znajdujących się lub przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu handlowego
 • Przeprowadzanie kontroli usług w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oraz ich bezpieczeństwa
 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie paliw
 • Sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych działań kontrolnych
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych działań kontrolnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej, Prawa przedsiębiorców oraz przepisów branżowych
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Czynne prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym czynnym prawie jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 3
  60-967 Poznań
  Sekretariat Inspektoratu II piętro

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracownikom oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• pracę od pon - pt w godzinach 7:30-15:30
• dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " trzynastka"
• nagrody kwartalne uzależnione od osiąganych wyników w pracy
• dofinansowanie do wypoczynku w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Wynagrodzenie miesięczne brutto: 3251,00 zł + dodatek stażowy

Proces naboru składa się z trzech etapów:
1. Weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.
2. Testu kwalifikacyjnego.
3. Rozmów kwalifikacyjnych.

Zasady naboru dostępne są na: http://poznan.wiih.gov.pl/bip/?zasady-naborow,43
Inspektor
Leszno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna