Inspektor
Białystok
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno - biurowych
w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

Warunki pracy

praca przy monitorze komputerowym, bariery architektoniczne: brak podjazdów i wind, pomieszczenia sanit. -hig. niedostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wystawianie faktur za badania wykonywane w laboratorium
 • przygotowywanie korespondencji związanej z obsługą klientów laboratorium
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku
 • sporządzanie sprawozdań z badań laboratoryjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • obsługa komputera; Word, Excel
 • komunikatywność, takt
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie wystawianiu faktur

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie BIP Urzędu.
W rekrutacji uczestniczą wyłącznie osoby spełniające wymagania formalne podane w treści ogłoszenia.
Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i sposobie rekrutacji.
Dodatkowe informacje: 85 6510229 w. 112
Proponowane wynagrodzenie: 2250

Inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna