Inspektor
Leszno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesznie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretariatu oraz spraw gospodarczych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

stanowisko wyposażone w niezbędny sprzęt : biurko, krzesło, komputer

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie dzienników korespondencji wchodzącej i wychodzącej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Inspektoracie
 • - prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych
 • - obsługa sekretariatu
 • - gospodarka sprzętowa
 • - prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej
 • - wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora
 • - sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego wynikających z obowiązku sprawozdawczego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • - znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • - umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie
 • - terminowość i dokładność
 • - samodzielność i skrupulatność
 • - umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  al. Jana Pawła II 23
  64-100 Leszno (pokój nr 309 III piętro)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z ustawą.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie.

Inspektor

Leszno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna