Inspektor
Żary
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę, z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji, praca w terenie podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu żarskiego, korzystanie z urządzeń pomiarowych, prowadzenie samochodu służbowego (nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych), możliwość pracy na wysokości, bezpośredni kontakt z interesantami;
bariery architektoniczne - pomieszczenia biurowe oraz toaleta na I piętrze budynku nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,brak wind i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego w tym dokonywanie inspekcji i kontroli obiektów i robót budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie kontroli obowiązkowych
 • przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji wynikających z prowadzonych ww. postępowań,
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
 • współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,
 • sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,
 • przyjmowanie interesantów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne budowlane
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • biegła obsługa komputera (EXCEL, WORD)
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • odporność na stres i sytuacje konfliktowe i zdolności mediacyjne
 • umiejętność analitycznego myślenia i redagowania pism
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy jkat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • uprawnienia budowlane

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach
  ul.Zwycięzców 3
  68-200 Żary

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dane kontaktowe:
tel. 68/ 363 44 14
e-mail : Aplikuj

Inspektor

Żary

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna