Inspektor
Sława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ds. administracyjnych
w dziale finansowo księgowym

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu, w godzinach od 7 do 15
praca w zespole
praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi biurowej Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcja kancelaryjną,
 • archiwizowanie dokumentacji i przekazywanie do Archiwum Zakładowego
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw, skarg, listów i wniosków obywateli oraz prowadzenie ich ewidencji
 • obsługa organizacyjna delegacji służbowych oraz prowadzenie ich ewidencji
 • przygotowanie narad organizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • obsługa protokólarna i techniczna spotkań z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z innymi instytucjami, a także z samorządami powiatów, miast i gmin
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą samochodów służbowych inspektoratu, w tym prowadzenie kart drogowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, okresowych przeglądów technicznych, napraw i remontów samochodów
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami materiałów i usług oraz udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z procedurą
 • utrzymanie sprawności wyposażenia technicznego Inspektoratu
 • nadzór nad konserwacją, naprawą i remontem sprzętu i aparatury
 • administrowanie budynkami, mieniem i majątkiem Inspektoratu, właściwe jego zabezpieczenie i wykorzystanie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku obsługi administracyjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie komunikatywność w kontakcie z klientem, uprzejmość
<br>
<br>umiejętność pracy z trudnym klientem, opanowanie
<br>
<br>umiejętność obsługi komputera, obsługa poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych,
<br>
<br>komunikatywność,
<br>
<br>umiejętność pracy w zespole,
<br>
<br>prawo jazdy kat. B,
<br>
<br>umiejętność podejmowania decyzji,
<br>
<br>posiadanie obywatelstwa polskiego,
<br>
<br>korzystanie z pełni praw publicznych,
<br>
<br>nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
<br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  SIEDZIBA URZĘDU
  UL. OGRODOWA 1, 67-410 SŁAWA

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA - OD 24 KWIETNIA 2019

Inspektor

Sława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna