Inspektor
Pruszcz Gdański
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

praca w siedzibie inspektoratu, związana z obsługa interesantów, praca przy komputerze, obsługa archiwum

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa interesantów
 • archiwizowanie dokumentów
 • przyjmowanie wniosków i dokumentów, wysylanie i przyjmowanie korespondencji
 • ewidencjonowanie pism
 • współpraca z innymi Instytucjami
 • zakuo materiałów biurowych
 • telefoniczne udzielanie informacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wojska Polskiego 16
  83-000 Pruszcz Gdański

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.11.2018
więcej informacji pod numerem telefonu 58 683-54-11 Mariusz Stankiewicz

Inspektor

Pruszcz Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna