Inspektor
Krasnystaw
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli i przestrzegania prawa budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer; urządzenia pomiarowe, praca w budynku na II piętrze - brak windy, toalety, praca poza siedzibą urzędu - wyjazdy służbowe samochodem służbowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontroli robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku z naruszeniem przepisów prawa budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane, preferowane uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kategoria B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dane kontaktowe: 82 576 66 43
Przyjmowanie ofert do 22 sierpnia 2019 r. Po tym terminie nastąpi rozpatrzenie złożonych ofert.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01 września 2019 r.

Inspektor

Krasnystaw

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna