Inspektor
Tarnobrzeg
Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki mandatowej oraz księgowości Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej
Wydział Prewencji

Warunki pracy

-praca administracyjno-biurowa
-praca jednozmianowa
-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
-naturalne i sztuczne oświetlenie
-obsługa urządzeń biurowych
-praca w pozycji siedzącej
Stanowisko pracy usytuowane na trzecim piętrze, wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, budynek wyposażony jest w windę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa realizacja zadań w zakresie gospodarki mandatowej
 • prowadzenie całości dokumentacji księgowej Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej dla trzech jednostek Policji: KMP Tarnobrzeg, KPP Stalowa Wola, KPP Nisko
 • prowadzenie dzienników korespondencyjnych Wydziału Prewencji
 • przygotowywanie dokumentacji Wydziału Prewencji do archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych , o zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania mandatowego oraz gospodarki mandatowej
 • posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w obszarze księgowania i rachunkowości
 • znajomość podstaw pracy kancelaryjnej oraz archiwizacyjnej
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczno-informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
telefon do kontaktu 15 8513360

Inspektor

Tarnobrzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna