Inspektor
Toruń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw płacowo-księgowych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na wysokim parterze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje przede wszystkim czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęty biurowe (komputer, drukarka).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie pod względem rachunkowym rachunków wystawianych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii z zakresu chorób zakaźnych oraz dokumentacji finansowej związanej z czynnościami finansowanymi z Funduszu Epizootycznego.
 • Sprawdzanie pod względem rachunkowym rachunków lekarzy prywatnie praktykujących z zakresu dochodów własnych a wyznaczonych decyzją administracyjną do wykonywania czynności w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników PIW w Toruniu i osób wyznaczonych.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu chorób zakaźnych.
 • Wystawianie rachunków za czynności wykonywane przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu.
 • Prowadzenie sprawozdawczości na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Księgowanie dokumentów z zakresu jednostki budżetowej, funduszu epizootycznego oraz dochodów własnych i sporządzanie wydruków z tym związanych.
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu koniecznych do dokumentacji ZUS.
 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników PIW w Toruniu i osób wyznaczonych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość obsługi programu kadrowo-księgowego ENOVA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu
  ul. A. Antczaka 39/41
  87-100 Toruń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesyłane lub dostarczone po terminie, niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu komórkowego.
Wyłącznie kandydaci/tki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomienia o terminie kolejnego etapu naboru.
Przewidywany termin zatrudnienia: 11.03.2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 653 91 04.

Inspektor

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna