Informatyk

Dodano: 04.02.2020
Informatyk
Łódź
Archiwum Państwowe w Łodzi

Dyrektor Archiwum Państwowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk do spraw komputeryzacji Archiwum
w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

Warunki pracy

- praca biurowo - administracyjna
- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie
- praca wymagająca wysiłku fizycznego związanego z transportem sprzętu informatycznego i urządzeń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspieranie techniczne użytkowników w zakresie eksploatacji systemów aplikacyjnych stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych
 • zarządzanie serwerami Windows
 • administrowanie i utrzymanie działania sieci komputerowej LAN
 • zarządzanie kopiami bezpieczeństwa systemów i baz danych
 • zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującą ich rodzaj i konfigurację
 • określenie potrzeb w zakresie zakupów o serwisowania IT

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w obszarze it
 • znajomość systemów operacyjnych Windows Serwer w wersjach 2012 i 2016 (instalacja, konfiguracja, zarządzanie domeną, maszynami wirtualnymi, backupem danych itp.)
 • znajomość zarządzania urządzeniami sieciowymi (Mikrotik Routers OS, Cisco IOS)
 • znajomośc topologii i kofiguracji sieci kablowych oraz wifi
 • znajomość instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych komputerów osobistych Windows 7 i nowsze
 • znajomość instalacji i konfiguracji urządzeń pamięci masowej typu NAS
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • znajomość ustaw: o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej
 • znajomość Microsoft SQL Server

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Łodzi
  Plac Wolności 1
  91 – 415 Łódź

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- wynagrodzenie ok. 5000,00 zł brutto (zasadnicze + wysługa lat)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracownika, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
- godziny pracy 7,30 - 15,30
- przewidywany termin zatrudnienia - marzec 2020
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
- dokładniejsze informacje udzielane będą pod numerem telefonu: 42 632 02 02 lub 42 632 62 01