Główny księgowy
Pułtusk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku

Warunki pracy

praca na parterze budynku, praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowych oraz zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej,
 • prowadzenie spraw wynikających z prawa pracy,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowości lub pokrewnych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego - wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowość lub pokrewnych
<br>- znajomość przepisów o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych,
<br>- znajomość przepisów o służbie cywilnej
<br>- znajomość kodeksu pracy,
<br>- znajomość programów księgowych:, płatnik, sjo bestia,
<br>- umiejętność posługiwania się podpisem elektronicznym w programie płatnik,
<br>- umiejętność posługiwania się podpisem elektronicznym w programie sji bestia
<br>
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego - zdolności organizacyjne,
<br>- komunikatywność i kreatywność,
<br>- analityczne myślenie.
<br>
 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
.

Główny księgowy

Pułtusk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna