Główny księgowy
Opole Lubelskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy do spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim

Warunki pracy

-praca siedząca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • -prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Inspektoratu,
 • -sporządzanie planu budżetu i jego realizacja,
 • -prowadzenie sprawozdwaczości budżetowej i finansowej oraz bilansu w obowiązujących terminach,
 • -obsługa finansowo-księgowa ZFŚS Inspektoratu,
 • -prowadzenie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi kontrahentami,
 • -prowadzenie spraw kadrowych Inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego praktyki w księgowości
 • -biegła znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych przepisów dotyczących jednostek budżetowych,
 • umiejetność obsługi komputera i posługiwania sie programami ksiegowymi: SUPER PŁACE, PŁATNIK, SJO BESTIA, SFINKS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego praktyki w księgowości
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim
  ul. Parkowa 2
  24-300 Opole Lubelskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
przewidywany termin zatrudnienia 1 kwietnia 2019 r.

Główny księgowy

Opole Lubelskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna