Działaj pod znanym szyldem, który zna 98% polskich konsumentów
 
Największa w Polsce sieć wygodnych, małych sklepów w bardzo korzystnych lokalizacjach. Marka jest już 20 lat na rynku i rozpoznaje ją aż 98% konsumentów. Dzięki efektywnym działaniom marketingowym, wspierającym sprzedaż, Franczyzobiorcy mogą mieć pewność, że Klienci na bieżąco otrzymują informacje o ofercie oraz usługach dostępnych w sklepie

FRANCZYZOBIORCA SKLEPU
Sandomierz

Obowiązki
·         Kompleksowe zarządzanie prowadzeniem sklepu
·         Zarządzanie podległym personelem (Sprzedawcy)
·         Dbanie o pełną dostępność oraz prawidłową ekspozycję sprzedawanych towarów
·         Realizacja standardów Sieci (obsługa Klienta, godziny i dni otwarcia, ekspozycja towarów)

Wymagania
·         Brak zaległości kredytowych
·         Prowadzenia Działalności Handlowej
·         Zabezpieczenia przekazanego mienia
·         Pełnego zaangażowania w rozwój sprzedaży w podległym sklepie
·         Stosowania się do standardów Sieci

Oferujemy
·         Zatowarowany i wyposażony sklep
·         Znana marka i sprawdzony, działający model biznesowy
·         Pokrycie kosztów najmu i energii elektrycznej
·         Darmowe dostawy zamówionego towaru
·         Nowoczesne rozwiązania techniczne efektywizujące codzienną pracę
·         Kompleksowy system alarmowy obsługiwany i finansowany przez firmę
·         Pełne wsparcie marketingowe
·         Bieżące wsparcie Partnera Sprzedażowego
·          Zapewniamy  nowemu Franczyzobiorcy uzyskanie przychodu z działalności handlowej w sklepie w wysokości nie mniej niż 12.000 zł netto miesięcznie przez pierwsze pełne 6 miesięcy działalności po otwarciu sklepu.
Zapewniamy Franczyzobiorcy dodatkowo do 3.000 zł netto miesięcznie przyznawane po pierwszych 3 pełnych miesiącach działalności handlowej, a przez następne 3 miesiące do 3.000,00 zł netto co miesiąc


Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

Klauzula informacyjna dla kandydata na Franczyzobiorcę

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.
Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy o współpracę franczyzową
Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
• niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
• współpracownicy administratora
• dostawcy usług IT
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zawarcia umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest konieczne do jej zawarcia– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy współpracy franczyzowej.

Informujemy, że procesorem przekazywanych danych osobowych jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawia 47, 00-630 Warszawa. który działa na mocy umowy z klientem publikującym ogłoszenie. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przechowywane na serwerze GoWork.pl dla klienta wyłącznie w celu dla których zostały przekazane. Wszelkie informacje odnośnie wniesienia sprzeciwu lub informacji o przetwarzaniu danych, posiadają Państwo w regulaminie Serwisu.

FRANCZYZOBIORCA SKLEPU

Sandomierz

Żabka Polska Sp z o.o.