Coroplast to odnoszący sukcesy, międzynarodowy rodzinny biznes z siedzibą w Wuppertalu. Jako wiodący na świecie producent i dostawca taśm samoprzylepnych, kabli i wiązek przewodów, zatrudniamy ponad 5700 osób w Niemczech, Polsce, Tunezji, Chinach, Meksyku, Mołdawii i USA. Do prężnie rozwijającego się zakładu w Strzelcach Opolskich poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

Elektryk utrzymania ruchu
Strzelce Opolskie

Obowiązki
- utrzymanie w pełnej sprawności maszyn i urządzeń w ciągu technologicznym znajdującym się na zakładzie
- lokalizowanie uszkodzeń, zabezpieczanie skutków awarii oraz określenie i eliminacja przyczyn
- usuwanie usterek elektrycznych maszyn i narzędzi produkcyjnych
- wykonywanie cyklicznych przeglądów prewencyjnych maszyn
- prowadzenie dokumentacji związanej z naprawami i przeglądami maszyn i urządzeń
- gospodarowanie częściami zamiennymi
- współpraca z mistrzami/kierownikami produkcji

Wymagania
- wykształcenie zawodowe lub średnie technicznie w kierunku elektrycznym
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- podstawowa znajomość sterowników Siemens S7
- znajomość schematów elektrycznych, elektropneumatycznych, elektrohydraulicznych
- dokładność oraz sumienność podczas wykonywania obowiązków
- mile widziane uprawnienia SEP, obsługa wózków widłowych, obsługa podestów ruchomych

Oferujemy
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- stabilną pracę w nowoczesnej fabryce oraz doświadczonym zespole
- dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje
- ubezpieczenie grupowe


Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Coroplast z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 8, 47-100 Strzelce Opolskie,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Coroplast jest pracodawcą oferującym równość w zatrudnieniu. Nasza firma ocenia kompetencje kandydatów do pracy bez dyskryminacji ze względu na wiek, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność, uprawnienia rodzicielskie, rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, religię, światopogląd, tożsamość płciową, stan cywilny lub jakąkolwiek inną cechę niezwiązaną z poszukiwanymi kompetencjami wymaganymi do podjęcia oferowanej pracy.

Informujemy, że procesorem przekazywanych danych osobowych jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawia 47, 00-630 Warszawa. który działa na mocy umowy z klientem publikującym ogłoszenie. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przechowywane na serwerze GoWork.pl dla klienta wyłącznie w celu dla których zostały przekazane. Wszelkie informacje odnośnie wniesienia sprzeciwu lub informacji o przetwarzaniu danych, posiadają Państwo w regulaminie Serwisu.

Elektryk utrzymania ruchu

Strzelce Opolskie

Coroplast Harness Technology Sp. z o.o. sp.k.