Jesteśmy firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku norweskim. Realizujemy duże projekty budowlane i stoczniowe w wielu lokalizacjach, w kooperacji z największymi wykonawcami w Norwegii. 
 
W związku z realizacją wielu projektów stoczniowych w Norwegii, poszukujemy do pracy osób do pracy na stanowisku: 

CIEŚLA KONSTRUKCYJNY - PRACA W NORWEGII

Oslo

ZADANIA NA STANOWISKU

 • Stawianie ścianek działowych z płyt k/g, sufitów podwieszanych
 • Montaż okien, drzwi, drewnianych elewacji budynków
 • Pomoc w pracach dekarskich
 • Budowa domów w systemie szkieletowym

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • mile widziana znajomość rysunku technicznego znajomość rysunku technicznego
 • sumienność, dokładność
 • gotowość do wyjazdów, chęć uczenia się

OFERUJEMY:

 • pracę z najlepszymi specjalistami z branży
 • system rotacyjny
 • legalne zatrudnienie na norweską umowę o pracę (pomagamy w załatwianiu formalności)
 • pełne ubezpieczenie (możliwość doubezpieczenia członków rodziny)
 • atrakcyjne wynagrodzenie według norweskich stawek
 • rekrutacja na stałe

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO PRZESŁANIA CV POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU 'APLIKUJ'

LUB DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU MAILOWEGO

Aplikuj

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Submet Sp. z o.o. w Tczewie, ul Jagiellońska 55
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji oraz przez okres 12 m-cy po jej zakończeniu.
5. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia danych, (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art. 21 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO).
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Submet Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych

W APLIKACJI PROSIMY ZAMIEŚCIĆ PONIŻSZĄ KLAUZULĘ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych – Submet Sp. z o.o. (ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych lub grupom tych odbiorców oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgody udzielam dobrowolnie.
Oświadczam, że jako uczestnik procesu rekrutacji prowadzonego przez Submet Sp. z o.o. zapoznałem/łam się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych, zrozumiałem/łam jej treść i przysługujące mi prawa oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i przez okres określonych odpowiednio w pkt. 2 i 4.”

CIEŚLA KONSTRUKCYJNY - PRACA W NORWEGII

Oslo

Submet AS