Praca Asystent projektanta

Dodano: 19.10.2021
Umowa o pracę
Pełny etat

 

Drogowe biuro projektowe poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Asystent projektanta
Poznań

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych branży drogowej,
 • współpraca z projektantami branż towarzyszących (m.in. elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, mostowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej),
 • opracowywanie projektów stałej organizacji ruchu i projektów tymczasowej organizacji ruchu,
 • sporządzanie przedmiarów robót,
 • wykonywanie wizji lokalnych i pomiarów w terenie,
 • wykonywanie pomiarów ruchu.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie techniczne lub student kierunku technicznego,
 • dobra znajomość obsługi komputera i obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
    Mile widziane:
 • student drogownictwa, kolejnictwa lub wykształcenie wyższe w specjalności drogowej/kolejowej,
 • znajomość programów typu AutoCAD,
 • umiejętność czytania map geodezyjnych,
 • znajomość przepisów techniczno-budowlanych dotyczących projektowania dróg, w szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • sumienność i dokładność w wykonywanej pracy.

Oferujemy:

 • pracę w młodym zespole inżynierów,
 • pracę przy ciekawych i zróżnicowanych inwestycjach,
 • zdobycie doświadczenia i rozwój zawodowy,
 • odbycie praktyki zawodowej w zakresie projektowania do uzyskania uprawnień budowlanych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji, tj. CV oraz listu motywacyjnego (w formacie PDF).

Prosimy o zawarcie w CV aktualnej klauzuli, zgodnej z RODO.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez SD PROJEKT s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Aplikuj

Informujemy, że Administratorem danych jest SD PROJEKT s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szymborskiej 10/8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania rekrutacyjnego. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie SD PROJEKT s.c. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego adres można znaleźć na stronie uodo.gov.pl.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Asystent projektanta
Poznań
SD PROJEKT s.c.