Praca STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (W TYM REZERWA KADROWA) - ZAKŁAD KARNY BARCZEWO

Barczewo
Dodano: 01.11.2021
Umowa o pracę
Pełny etat
3703 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: Klasztorna 7, 11-010 Barczewo, powiat: olsztyński, woj: warmińsko-mazurskie

Zakres obowiązków: Służba w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności; realizowanie Realizowanie obowiązków w związku z pełnieniem służby na posterunkach uzbrojonych oraz na posterunkach związanych z dozorem osadzonych na terenie zakładu karnego; kontrola pobieżna i kontrola osobista; oględziny ciała oraz sprawdzanie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: inna

Liczba godzin w tygodniu: 40

Liczba godzin w miesiącu: 160

Wynagrodzenie brutto: od 3 703 PLN

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Typ propozycji: praca stała

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 01.09.2021

Wymagania konieczne

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; Szczegółowe informacje na stronie internetowej: sw.gov.pl ( w zakładce rekrutacja -oferty pracy)

Pracodawca

Nazwa: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

Adres: Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie

Nazwa Urzędu Pracy: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: Termin składania wniosków do 03.09.2021 Szczegółowe informacje na stronie internetowej: sw.gov.pl ( w zakładce rekrutacja -oferty pracy)

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (W TYM REZERWA KADROWA) - ZAKŁAD KARNY BARCZEWO
Barczewo
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej