Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca STARSZY REFERENT

ikona Łomża
ikona Dodano: 20.06.2022
ikona 3370 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: Polowa 12, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie

Zakres obowiązków: Starszy referent w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami: - Prowadzenie kartoteki ogólnej podoficerów i szeregowych rezerwy, nadawanie specjalności wojskowych przenoszonym do rezerwy bez odbycia służby wojskowej; - Wypisywanie wezwań dla osób wzywanych w sprawie powszechnego obowiązku obrony, - Uczestniczenie w sporządzaniu bilansu zasobów kadry rezerwy i szeregowych rezerwy, - Sporządzanie sprawozdań i zestawień dotyczących uzupełnienia jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy, - Wydawanie książeczek wojskowych (duplikaty) żołnierzom rezerwy, - Wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oraz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, - Udział w typowaniu żołnierzy rezerwy do nadania przydziałów mobilizacyjnych; - Przekazywanie do archiwum Wojskowego Centrum Rekrutacji Indywidualnych Zbiorów Ewidencyjnych żołnierzy rezerwy nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej; - Prowadzenie spraw związanych z rekonwersją żołnierzy zawodowych.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin w tygodniu: 40

Liczba godzin w miesiącu: 160

Wynagrodzenie brutto: od 3 370 PLN

Opis wynagrodzenia: ; wynagrodzenie zasadnicze: 3370,00 zł brutto + skutki wysługi lat uzależnione od stażu pracy + premia regulaminowa; umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące z możliwością dalszego zatrudnienia na czas określony, następnie na czas nieokreślony. PRACODAWCA oferuje: - pracę w jednostce sektora finansów publicznych; - możliwość podnoszenia kwalifikacji; - dofinansowanie do wypoczynku; - możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 01.08.2022

Wymagania konieczne

Wykształcenie: średnie zawodowe, wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie (wymagane 3 lata pracy ogółem) lub wyższe (bez stażu pracy) ; znajomość materiału z zakresu ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (tj. Dz. U. 2022 poz. 655 ze zm.)- Dział I-IV, Dział VI Rozdział 3, Dział IX Rozdział 2-5, Dział X); znajomość zagadnień z Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. 2010.199.1321 ze zm.) Rozdziały: od I do IV, VI,VII, od X do XIII; znajomość zagadnień Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 (tj. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.); prawo jady kategorii B; umiejętności organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, komunikatywność;umiejętność radzenia sobie ze stresem. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE): doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku pracy w instytucji wojskowej lub jednostce sektora finansów publicznych; umiejętność obsługi systemu informatycznego SPIRALA ZINT, SI ARCUS; poświadczenia bezpieczeństwa.

Pracodawca

Nazwa: Wojskowe Centrum Rekutacji w Łomży

Adres: Polowa 12, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie

Nazwa Urzędu Pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: - Życiorys (CV); - List motywacyjny; - Oświadczenie o niekaralności (wzór do pobrania na stronie WCR w Łomży); - Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, uprawnienia. *TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wymaganie dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do dnia 7 lipca 2022 r.: na adres pocztowy: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży, ul. Polowa 12, 18-400 Łomża- z dopiskiem: "Ogłoszenie o pracę - starszy referent w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami" lub na adres internetowy: Aplikuj - temat wiadomości: "Ogłoszenie o pracę - starszy referent w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami". *Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019 poz.1781)." * O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych. *INFORMACJI W SPRAWIE OGŁOSZENIA UDZIELA: Maria Wesołowska,nr. tel. 261 385 702 * Pełna informacja o ofercie (wraz z drukiem oświadczenia do pobrania) znajduje się na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży: https://wcrlomza.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/praca-w-wcr/

STARSZY REFERENT
ikonaŁomża
Wojskowe Centrum Rekutacji w Łomży