Praca Stanowisko ds. wsparcia operacyjnego centrum cyberbezpieczeństwa ​

Warszawa
Dodano: 18.11.2021
Umowa o pracę

Co zyskasz?

 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną
 • Ulgi na przejazd
  koleją
 • Przyjazną
  i partnerską
  atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo
  -pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo-rekreacyjny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • bieżący i systematyczny nadzór nad logami ze źródeł do system klasy SIEM,
 • budżetowanie, zakup, zarządzanie usługami i umowami na narzędzia niezbędne do pracy operacyjnego centrum cyberbezpieczeństwa
 • zarządzanie systemami klasy SIEM, EDR, DLP, skanerem podatności,
 • bieżąca, systematyczna analiza wyników badania podatności infrastruktury OT,
 • udział w testach i ocenie rozwiązań bezpieczeństwa IT oraz udział w projektach teleinformatycznych,
 • realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w przypadku wprowadzenia Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych CRP,
 • przedstawianie rekomendacji dotyczących działań naprawczych dla wykrytych zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów w specjalności IT, nauki o bezpieczeństwie,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych na poziomie „Poufne”,
 • wiedza zawodowa w zakresie IT, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

Mile widziane kwalifikacje:

 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w specjalnościach: bezpieczeństwo, IT.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 02.12.2021.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Stanowisko ds. wsparcia operacyjnego centrum cyberbezpieczeństwa ​
Warszawa
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S A