Praca Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Piotrków Trybunalski
Dodano: 18.11.2021
Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Zasiłków Miejsce pracy ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim Adres miejsca pracy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Województwo łódzkie Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków Zadania Cel stanowiska: Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości WRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń. Wymagania Wymagania formalne: Niezbędne: wykształcenie średnie Mile widziane: wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne) minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową Wymagania dodatkowe: podstawowa znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o świadczeniach przysługujących z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych umiejętność obsługi pakietu MS Office Jeśli jesteś osobą: zorientowaną na cel i jakość chętną do komunikacji i współpracy elastyczną nastawioną na rozwój posiadasz umiejętność rozwiązywanie problemów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW: CV list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat skany dokumentów potwierdzających niezbędne wykształcenie tylko w przypadku przesłania dokumentów pocztą - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór klauzuli zamieszczony jest na końcu ogłoszenia). Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty lub korespondencyjnie na adres: Zakład Ubezpieczeń SpołecznychOddział w Tomaszowie Mazowieckimul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/4297-200 Tomaszów Mazowiecki Dodatkowe informacje: Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. Proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę oraz rozmowę kwalifikacyjną. Skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i podpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane. Miejsce świadczenia pracy: siedziba Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. Termin, do którego należy składać dokumenty 24-06-2021 Oferujemy Oferujemy: zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowę o pracę na czas określony świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażenie stanowiska pracy: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy. Warunki wykonywania pracy: spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż., polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę, wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS, konieczność poruszania się po całym obiekcie, konieczność odbywania podróży służbowych, budynek składający się z: Budynku A (trzypiętrowego) oraz Budynku B (czteropiętrowego) z możliwością korzystania z windy oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Budynku C (jednopiętrowego) bez windy przy wejściu do budynku B znajduje się pochylnia, umożliwiająca wjazd do budynku na wózku inwalidzkim w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie własnoręcznie podpisanej klauzuli o następującej treści:"Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa." Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie oświadczenia o następującej treści:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji." Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce "Praca w ZUS". Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne:Patrycja Śpiewak, Tomaszów MazowieckiIwona Ogórek, Tomaszów MazowieckiOlga Kwiatkowska, Miedzna MurowanaAnna Bukowska, Tomaszów MazowieckiSylwia Waluś-Kleska, Tomaszów MazowieckiAneta Żerek, Tomaszów MazowieckiRenata Poznańska, Tomaszów MazowieckiIwona Wolny, Tomaszów MazowieckiKatarzyna Krawczyk, Tomaszów MazowieckiMarta Machnicka-Ambrozik, MroczkowiceAleksandra Wiatrowska, SzadkowiceMagdalena Świnoga, Tomaszów MazowieckiUzasadnienie wyboru kandydata: Pani Renata Poznańska na spotkaniu rekrutacyjnym zaprezentowała się jako osoba otwarta, szczera i uprzejma. Kandydatka wykazuje łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, posiada umiejętność dobrej współpracy z ludźmi. Jest otwarta na zdobywanie nowej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Potrafi właściwie organizować swoją pracę i w terminie wywiązywać się z powierzonych zadań. Jest osobą, która bardzo odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem podchodzi do zadań służbowych.

Wymagania

 • wykształcenie średnie
 • wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
 • minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową
 • podstawowa znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o świadczeniach przysługujących z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • zorientowaną na cel i jakość
 • chętną do komunikacji i współpracy
 • elastyczną
 • nastawioną na rozwój
 • posiadasz umiejętność rozwiązywanie problemów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • CV
 • list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
 • skany dokumentów potwierdzających niezbędne wykształcenie
 • tylko w przypadku przesłania dokumentów pocztą - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór klauzuli zamieszczony jest na końcu ogłoszenia).

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków
Piotrków Trybunalski
ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim