Ikona koszyka ofert
Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Specjalista ds. Dewelopmentu (planista)

ikona Katowice
ikona Dodano:11.08.2022
ikona Średnie wynagrodzenie: 2600 - 4000 zł / miesiąc
Aplikuj

Podstawowe informacje

Poziom stanowiska:

Stanowisko specjalistyczne

Miejsce pracy:

Katowice

Oferta ważna do:

2022-09-03

Spółka:

TAURON Zielona Energia sp. z o.o.

Umowa:

Docelowo umowa na czas nieokreślony

Nr referencyjny:

TZE/R/2022/10


Wymagania:

  • Wykształcenie średnie techniczne - preferowane kierunki urbanistyka i planowanie przestrzenne (gospodarka przestrzenna) lub pokrewne
  • 3 letnie doświadczenie w obszarze odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem farm fotowoltaicznych i wiatrowych
  • Doświadczenie w kompleksowej analizie gruntów na potrzeby budowy farm fotowoltaicznych lub wiatrowych
  • Doświadczenie w zakresie weryfikacji klas bonitacyjnych, ksiąg wieczystych, zapisów MPZP
  • Doświadczenie w zakresie zmian MPZP
  • Doświadczenie w samodzielnym opracowaniu koncepcji farm fotowoltaicznych lub wiatrowych
  • Średniozaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Znajomość MS Office (Word, Excel. PowerPoint)
  • Znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych, warunków zabudowy, uchwalaniem i zmianami MPZP
  • Czynne prawo jazdy kat. B

   

  Mile widziane:

  • Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane kierunki urbanistyka i planowanie przestrzenne (gospodarka przestrzenna) lub pokrewne
  • 5 letnie doświadczenie w obszarze odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem farm fotowoltaicznych i wiatrowych
  • Doświadczenie w zakresie opracowywania koncepcji farm fotowoltaicznych lub wiatrowych
  • Doświadczenie w zakresie zmian MPZP
  • Doświadczenie w zakresie procedur administracyjnych,
  • Doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z organami samorządowymi, spółkami skarbu Państwa itp.
  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Znajomość zagadnień związanych z realizacją farm fotowoltaicznych i wiatrowych
  • Znajomość zagadnień i regulacji energetycznych, w tym OZE
  • Znajomość narzędzi / oprogramowania typu GIS, PV*Sol, PV Syst, Helioscope, QGIS itp., umiejętność korzystania z Google Earth Pro, Geoportal itp.
  • wiedza z zakresu procedur środowiskowych (decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, w tym KIP, ROOŚ)
  • Znajomość branży i rynku OZE
  • Znajomość rynku urządzeń, produktów i elementów instalacji fotowoltaicznych
  • Znajomość zagadnień energetycznych, w tym uzyskiwania
   warunków przyłączenia, wiedza w zakresie planowania farm fotowoltaicznych
  • Umiejętność identyfikacji problemów oraz identyfikacji i wdrażania działań zapobiegawczych

Zakres obowiązków:

  • Współudział w prowadzeniu prac związanych z dewelopmentem projektów OZE
  • Realizacja procesów dewelopmentu zgodnie z regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi
  • Współudział w przygotowaniu do realizacji, nowych projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych, od etapu pozyskania gruntów do uzyskania Pozwolenia na Budowę
  • Analiza i ocena gruntów pod inwestycje oraz badanie nieruchomości pod kątem uwarunkowań administracyjnych i prawnych, w tym m.in. weryfikacja ksiąg wieczystych, klasy bonitacyjnej, ograniczeń środowiskowych (np. parki krajobrazowe, parki narodowe, Natura 200) itp.
  • Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby negocjacji z właścicielami gruntów
  • Wykonywanie wstępnych obliczeń i analiz oraz opracowywanie koncepcji technicznych farm fotowoltaicznych
  • Przygotowywanie wymaganych materiałów do procedowania decyzji środowiskowych, warunków przyłączenia, warunków zabudowy / zmiany MPZP, opracowywania projektów budowlanych itp.
  • Współudział w realizacji procesów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Budowę dla projektów inwestycyjnych, w tym m.in.: przygotowywanie wniosków do organów administracji samorządowej oraz organów korporacyjnych, przygotowywanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia, prowadzenie analizy wewnętrznej dokumentacji projektowej w zakresie formalno-prawnym oraz technicznym
  • Tworzenie niezbędnej dokumentacji i ich archiwizowanie
  • Przygotowywanie wymaganych zestawień, planów, raportów i prezentacji

Oferujemy:

 • Profesjonalne wdrożenie do pracy na danym stanowisku

  Interesującą pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem

  Stabilne warunki pracy i pakiet świadczeń socjalnych

  Możliwość rozwoju zawodowego


Specjalista ds. Dewelopmentu (planista)
ikonaKatowice
TAURON Zielona Energia sp. z o.o.