Praca POLICJANT

Polkowice
Dodano: 11.05.2021
Umowa o pracę
Pełny etat
4641 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: Legnicka 15, 59-100 Polkowice, powiat: polkowicki, woj: dolnośląskie

Zakres obowiązków: Czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe, które mają na celu rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń, odnalezienie osób poszukiwanych i zaginionych.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: inna

Liczba godzin w tygodniu: 40

Liczba godzin w miesiącu: 160

Wynagrodzenie brutto: od 4 641 PLN

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 12.05.2021

Wymagania konieczne

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii; który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystający z pełni praw publicznych; posiadający co najmniej średnie wykształcenie; posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować; dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/prac/sluzba-w-policji/20287,Zostan-jednym-z-nas.html?fbclid=IwAR1QaulkqSK-g4MFGyRT4pF1Xpd0VcMw1Izray57YexOHqumfFlYzuns0jY

Pracodawca

Nazwa: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W POLKOWICACH

Adres: Legnicka 15, 59-100 Polkowice, powiat: polkowicki, woj: dolnośląskie

Nazwa Urzędu Pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: Podanie o przyjęcie do służby w Policji; kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 5 sierpnia 2020 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF); dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych ich tłumaczenie; kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie; książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy. Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą skaładać osobiście dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach ul. Legnicka 15 59-100 Polkowice. Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Polkowicach 47-874-72-89/47-874-72-86

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
POLICJANT
Polkowice
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W POLKOWICACH