Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca PODINSPEKTOR DS. BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (NR REF. 118/DOM7/22)

ikona Warszawa
ikona Dodano: 14.06.2022
ikona 4500 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie

Zakres obowiązków: - uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; - prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; - prowadzenie spraw wykupu lokali; - dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; - rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali tzw. pustostanów; - zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; - egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; - przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; - współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; - współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; - współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; - terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; - aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; - dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin w tygodniu: 40

Liczba godzin w miesiącu: 160

Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 29.06.2022

Wymagania konieczne

Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej

Wykształcenie: średnie zawodowe, inne

Uprawnienia: Pakiet MS Office

Wymagania pożądne

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie; - staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany; - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, KC, KPA, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird; Obowiązki: - uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; - prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; - prowadzenie spraw wykupu lokali; - dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; - rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali tzw. pustostanów; - zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; - egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; - przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; - współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; - współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; - współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; - terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; - aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; - dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Pracodawca

Nazwa: ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Adres: Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie

Nazwa Urzędu Pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128

PODINSPEKTOR DS. BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (NR REF. 118/DOM7/22)
ikonaWarszawa
ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy