Praca PEDAGOG

Ignatki-Osiedle
Dodano: 02.11.2021
Umowa o pracę
Pełny etat
3200 - 3500 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: Jeździecka 1, 16-001 Ignatki-Osiedle, powiat: białostocki, woj: podlaskie

Zakres obowiązków: sporządzanie niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki diagnozy psychofizycznej, opracowanie wskazówek do: - dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, - programu terapeutycznego, - pracy z rodziną dziecka, - pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub rodzinie adopcyjnej, prowadzenie karty udziału dziecka w zajęciach prowadzonych przez pedagoga z opisem ich przebiegu, prowadzenie arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych, prowadzenie pozostałej dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: ruch ciągły

Liczba godzin w tygodniu: 40

Liczba godzin w miesiącu: 160

Wynagrodzenie brutto: od 3 200 do 3 500 PLN

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 03.11.2021

Wymagania konieczne

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna, udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi, w tym z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, Wymagania dodatkowe: wiedza z zakresu prawa rodzinnego, umiejętność obsługi komputera, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, systematyczność, dokładność, specjalistyczne szkolenia i kursy w zakresie terapii dzieci,

Pracodawca

Nazwa: REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA W IGNATKACH-OSIEDLE

Adres: Jeździecka 1, 16-001 Ignatki-Osiedle, powiat: białostocki, woj: podlaskie

Nazwa Urzędu Pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: cv szczegółowe informacje: rpot.wrotapodlasia.pl w zakładce oferty pracy

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
PEDAGOG
Ignatki-Osiedle
REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA W IGNATKACH-OSIEDLE