Praca Menedżer ds. Zarządzania Licencjami

Warszawa
Dodano: 05.10.2021

Zakres obowiązków:

 • definiowanie, prowadzenie i optymalizowanie procesu zarządzania licencjami w Banku,
 • pomoc w tworzeniu strategii licencyjnej oraz mapy drogowej oprogramowania i koordynuje ich wdrożenie,
 • optymalizacja kosztów związana z oprogramowaniem licencjonowanym,
 • tworzenie i utrzymanie narzędzi informatycznych pełniących rolę repozytorium aplikacji zatwierdzonych do użytku w banku,
 • przeprowadzanie kompleksowych inwentaryzacji,
 • raportowanie wykrytych niezgodności, definiowanie i koordynowanie działań naprawczych,
 • inicjowanie i koordynacja prac związanych z utrzymaniem ciągłości kontraktów supportowych dla oprogramowania,
 • reprezentowanie Banku w zewnętrznych procesach audytowych oraz kontaktach z dostawcami oprogramowania w zakresie spełniania warunków umów licencyjnych,
 • współpraca ze swoimi odpowiednikami z grupy,
 • uczestnictwo w:
  • zbieraniu kwartalnych danych dotyczących ilości licencji oraz środowiska IT,
  • procesach zakupowych w obszarze oprogramowania,
  • corocznym planowaniu odnowień licencji, razem z zainteresowanymi działami.

Nasze oczekiwania wobec Ciebie:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu licencjami w duże organizacji
 • znajomość:
  • metodologii zarządzania majątkiem IT w zakresie licencji oprogramowania (SAM – Software Asset Managment) i certyfikatów,
  • aktualnych trendów w rozwoju produktów i usług w obszarze IT,
  • zagadnień finansowania i budżetowania IT,
  • języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • umiejętności zarządzania relacjami z dostawcami.

Dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi tj. Big Fix oraz ServiceNow SAM

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Menedżer ds. Zarządzania Licencjami
Warszawa
ING BANK ŚLĄSKI S A