Praca Kierownik ds. inwestycji i rozwoju

Warszawa
Dodano: 05.10.2021
Średnie wynagrodzenie: 13900 - 20900 zł / miesiąc

Twoje przyszłe zadania:

Prowadzenie kompleksowych projektów strategicznych o charakterze inwestycyjnym i rozwojowym (M&A, corporate finance, PPP, project finance), poprzez m. in.:

 • koordynację wewnętrzną projektów M&A z branży budowlanej w Polsce jak i w krajach ościennych
 • koordynację procesu due diligence (biznesowe, prawne, finansowe) zarówno w oparciu o zewnętrznych doradców jak i wewnętrzne zasoby firmy
 • ocenę finansowej atrakcyjności projektów inwestycyjnych oraz modelowanie finansowe
 • udział w negocjacjach parametrów cenowych transakcji  oraz pozostałych warunków umowy inwestycyjnej/zakupu
 • udział w procesie uzyskiwania zgód wewnętrznych i przedstawianie propozycji akwizycyjnych dla Zarządu spółki
 • koordynację procesu zamknięcia transakcji
 • nadzór nad zrealizowanymi transakcjami
 • prowadziła kompleksowe projekty strategiczne o charakterze inwestycyjnym i rozwojowym (M&A, corporate finance, PPP, project finance), poprzez m. in.
 • koordynację wewnętrzną projektów M&A z branży budowlanej w Polsce jak i w krajach ościennych
 • koordynację procesu due diligence (biznesowe, prawne, finansowe) zarówno w oparciu o zewnętrznych doradców jak i wewnętrzne zasoby firmy
 • ocenę finansowej atrakcyjności projektów inwestycyjnych oraz modelowanie finansowe
 • udział w negocjacjach parametrów cenowych transakcji  oraz pozostałych warunków umowy inwestycyjnej/zakupu
 • udział w procesie uzyskiwania zgód wewnętrznych i przedstawianie propozycji akwizycyjnych dla Zarządu spółki
 • koordynację procesu zamknięcia transakcji
 • nadzór nad zrealizowanymi transakcjami
 • prowadziła kompleksowe projekty strategiczne o charakterze inwestycyjnym i rozwojowym (M&A, corporate finance, PPP, project finance), poprzez m. in.
 • koordynację wewnętrzną projektów M&A z branży budowlanej w Polsce jak i w krajach ościennych
 • koordynację procesu due diligence (biznesowe, prawne, finansowe) zarówno w oparciu o zewnętrznych doradców jak i wewnętrzne zasoby firmy
 • ocenę finansowej atrakcyjności projektów inwestycyjnych oraz modelowanie finansowe
 • udział w negocjacjach parametrów cenowych transakcji  oraz pozostałych warunków umowy inwestycyjnej/zakupu
 • udział w procesie uzyskiwania zgód wewnętrznych i przedstawianie propozycji akwizycyjnych dla Zarządu spółki
 • koordynację procesu zamknięcia transakcji
 • nadzór nad zrealizowanymi transakcjami
Oczekujemy od Ciebie:
 • doświadczenia i kompetencji zdobytych poprzez uczestnictwo w procesach transakcyjnych (realizacja transakcji, due diligence, modelowanie finansowe),
 • praca w doradztwie dla dużych przedsiębiorstw lub w dziale finansowym dużego przedsiębiorstwa przy realizacji podobnych projektów,
 • bogatej wiedzy finansowej oraz zrozumienie specyfiki rynku inwestycyjnego oraz finansowego,
 • umiejętność wykazywania inicjatywy, komunikatywności, ambicji i otwartości na nowe wyzwania,
 • bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 • samodzielności i posiadania umiejętności organizowania czasu pracy
 • posiadania zdolności analitycznych oraz umiejętności selekcji danych i formułowania wniosków,
 • znajomości pakietu MS Office, w szczególności programy Excel i Power Point,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie).
Aplikując na daną ofertę pracy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym, załączonym cv) na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dane o Tobie, które nie są wymagane, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach oraz w formularzu aplikacyjnym.
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest, zgodnie z treścią ogłoszenia o pracę jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, (dalej „Budimex”).
 2. Budimex wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez adres e-mail: .
 3. Twoje Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyrazisz zgodę to również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) w zakresie danych wymaganych przez Kodeks Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie dodatkowych informacji umieszczonych w aplikacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach);
  2. prowadzenia działań marketingu rekrutacyjnego, jeśli wyrazisz zgodę, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przeprowadzenia badań pod kątem satysfakcji procesu rekrutacyjnego lub zatrudnienia, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes tj. badanie satysfakcji z procesu rekrutacji przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia);
  4. sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą odpowiednio podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacyjnego, procesu zatrudnienia oraz doradztwa personalnego, dostawcy rozwiązań IT, podmioty świadczące usługi wsparcia procesów rekrutacyjnych, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c RODO), opublikowane na stronie: a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach oraz marketingu rekrutacyjnego, administratorem Twoich danych osobowych będzie Budimex, zgodnie z treścią zgody i w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe będą przetwarzane w procesach rekrutacyjnych na które aplikowałeś.
 6. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
  1. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych - do czasu wycofania zgody lub przez okres pięciu lat od daty wyrażenia zgody;
  2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu rekrutacyjnego - do momentu wycofania tej zgody lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działań marketingu rekrutacyjnego;
  3. w celu wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby badania pod kątem satysfakcji z procesu rekrutacyjnego lub zatrudnienia, dane osobowe przechowywane przez okres jednego roku od zaaplikowania na daną ofertę pracy, lub do czasu złożenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  4. w przypadku prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przez czas jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo do wycofania zgody, prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  2. poszczególne zgody można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: ,
  3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego (organu publicznego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii).
 8. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Grupie Budimex oraz trybu realizacji wniosków:

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Kierownik ds. inwestycji i rozwoju
Warszawa
BUDIMEX S A