Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca INSTRUKTOR SZKOLENIA ZAWODOWEGO W ZAWODZIE MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.

ikona Iwonicz
ikona Dodano: 19.06.2022
ikona 3800 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: Zadwór 5, 38-440 Iwonicz, powiat: krośnieński, woj: podkarpackie

Zakres obowiązków: 1.Prowadzenie zajęć zgodnie z programem nauczania na stanowisku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; 2.Planowanie i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczanego zawodu; 3.Wyposażanie uczestników w wiedzę praktyczną z zakresu nauczanego zawodu; 4.Realizowanie programów nauczania z zachowaniem korelacji z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi i wymogami rynku pracy; 5.Stała troska o stan zdrowia uczestników i kulturę ich zachowania, 6.Ścisła współpraca z kadrą wychowawczą oraz doradcami zawodowymi i pośrednikiem pracy; 7.Analizowanie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonalenie metod nauczania i wychowania; 8.Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu nauczanego zawodu, doskonalenie kwalifikacji przez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia; 9.Organizowanie stanowisk pracy dla uczestników, nadzorowanie prawidłowej eksploatacji urządzeń, ustalanie ich stanu technicznego i planowanie napraw; 10.Wdrażanie uczestników do rygorystycznego przestrzegania zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska podczas wykonywania wszelkich prac; 11.Dbałość o prawidłowe użytkowanie wyposażenia i parku maszynowego; 12.Prawidłowe ewidencjonowanie i rozliczanie się z pobranych materiałów zużytych do realizacji praktycznego przygotowania zawodowego; 13.Dbanie o należyty stan powierzonego sprzętu oraz natychmiastowe powiadomienie kierownictwa o stwierdzonych brakach lub nieprawidłowościach w warsztacie i na obiekcie. 14.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w zakresie realizacji programu nauczania oraz osiąganych wyników nauczania; 15.Udział w radach pedagogicznych; 16.Planowanie zakupu materiałów i narzędzi na szkolenie praktyczne; 17.Wykonywanie prac konserwatorsko-remontowych na terenie OSiW w Iwoniczu.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin w tygodniu: 40

Liczba godzin w miesiącu: 160

Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN

Opis wynagrodzenia: + dadatek za wysługę lat

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 01.07.2022

Wymagania pożądne

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), średnie zawodowe

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Poziom wykształcenia i wymagania kwalifikacyjne określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.02.2019r. (Dz.U.2019.poz.391) w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz.644). Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Pracodawca

Nazwa: Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie

Adres: Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów, powiat: m. Rzeszów, woj: podkarpackie

Nazwa Urzędu Pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: Oferty zawierające CV, list motywacyjny proszę kierować na adres PWK OHP w Rzeszowie, drogą elektroniczną na adres Aplikuj z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Rzeszowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000). ---------------------------------- O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

INSTRUKTOR SZKOLENIA ZAWODOWEGO W ZAWODZIE MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.
ikonaIwonicz
Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie