Ikona koszyka ofert
Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca inspektor nadzoru budowlanego

ikona Siemianowice Śląskie
ikona Dodano:12.08.2022
ikona Pełny etat
ikona Średnie wynagrodzenie: 5000 - 7400 zł / miesiąc
Aplikuj
Dołącz do nas jako:

inspektor nadzoru budowlanego

Do spraw: Prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Wydział Inspekcyjno-Kontrolny
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy prawo budowlane
 • Przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • Prowadzenie czynności kontrolno-inspekcyjnych
 • Sprawdzanie kompletności zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych
 • Prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej Inspektoratu oraz określonych w przepisach szczególnych
 • Przyjmowanie petentów
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie budowlane, architektoniczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok obszar związany z budownictwem
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe budowlane, architektoniczne
 • Staż pracy co najmniej 1 rok obszar związany z budownictwem
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność i samodzielność
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na uczestniczeniu w oględzinach w terenie (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Bezpośredni kontakt z petentami, konieczna komunikatywność i odporność na stres. Siedziba znajduje się na IV piętrze bez windy.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego" dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 608 43 54 w godz. od 8.00 do 13.00

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-11-02

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy
inspektor nadzoru budowlanego
ikonaSiemianowice Śląskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemianowicach Śląskich