Praca inspektor nadzoru budowlanego

Oborniki
Dodano: 06.10.2021
Pełny etat
Średnie wynagrodzenie: 4600 - 6800 zł / miesiąc
Dołącz do nas jako:

inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wykonywanie czynności inspekcyjno- kontrolnych,
 • Rozpatrywanie odwołań, zażaleń oraz skarg i wniosków, a także przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie prowadzonych spraw przez Inspektorat,
 • Udzielanie wyjasnień dotyczących stosowania przepisów prawnych z zakresu działania Inspektoratu,
 • Opracowywanie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 • Wykonywanie innych zadań wynikajacych z zakresu działania Inspektoratu,
 • Przeprowadzenie czynności związanych z legalizacją oraz postępowań naprawczych,
 • Przeprowadzenie czynnosci związanych z zakończeniem budowy,
 • Realizacja zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Przeprowadzanie postępowań w sprawie stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych,
 • Obsługa interesantów,
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe wyższe techniczne lub prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat Znajomość przepisów Prawa budowlanego, Prawa administracyjnego, Ustawy o Służbie Cywilnej oraz Kodeksu postępowania egzekucyjnego,
 • Prawo jazdy kat B
 • Umiejętność obsługi urzadzeń biurowych
 • Komunikatywność
 • Systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność selekcjonowania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • Staż pracy co najmniej 5 lat znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • Doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego
 • Komunikatywność
 • Systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność selekcjonowania informacji
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych na terenie powiatu obornickiego.

Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych. Siedziba urzędu mieści się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-01-01

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
inspektor nadzoru budowlanego
Oborniki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach