Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca ASYSTENT KONSERWATORSKI /DZIAŁ EWIDENCJI, DIGITALIZACJI I KONSERWACJI ZBIORÓW/ PRACOWNIA KONSERWACJI (NR 2527)

ikona Bydgoszcz
ikona Dodano: 13.06.2022
ikona 3010 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: konserwację malarstwa i rzeźby polichromowanej; planowanie i kosztorysowanie prac konserwatorskich; wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej; kontrola stanu zachowania muzealiów oraz depozytów i nadzór nad profilaktyką w zakresie wszystkich kolekcji Muzeum; wykonywanie zabiegów konserwatorskich związanych z przygotowaniem obiektów do ekspozycji; wykonywanie opinii konserwatorskich; nadzór nad właściwymi warunkami ekspozycji oraz magazynów (wilgotność, temperatura, natężenie światła); udział w realizacji wystaw; współpraca przy przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz wyposażenia pracowni.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin w tygodniu: 40

Liczba godzin w miesiącu: 160

Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 01.09.2022

Wymagania konieczne

Zawody: Konserwator dzieł sztuki

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)

Języki: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: Od kandydatów oczekujemy: - wykształcenia wyższego (dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów), preferowane - konserwacja i restauracja dzieł sztuki o specjalizacji konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej; - doświadczenia przy pracach konserwatorskich (w zakresie posiadanej specjalizacji) oraz doświadczenia w przygotowywaniu programów konserwatorskich; - znajomości wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów; - znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Wymagania dodatkowe: - samodzielność i dokładność; - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej; - terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków; - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Pracodawca

Nazwa: MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY

Adres: Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Nazwa Urzędu Pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 15.08.2022 r. na adres: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4 lub drogą elektroniczną na adres: Aplikuj * CV, list motywacyjny oraz składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem * do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski * osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej * osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 2 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji * Muzeum nie zwraca przesłanych dokumentów. Prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - zawartych w dokumentach aplikacyjnych - przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ul. Gdańska 4, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych zamieszczoną na stronie http://muzeum.bydgoszcz.pl" Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ul. Gdańska 4. 2. Może Pani/Pan w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Aplikuj 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie: a) art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV i liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia b) wyraźnej zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (m.in. dane dotyczące zdrowia), przekazanych z własnej inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie c) art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 22 § 1 i 2 kodeksu pracy, w zakresie danych osobowych, które pracodawca żąda od kandydata do pracy, tj. imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. 4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w pkt. 3 c) jest wymogiem ustawowym, koniecznym dla potrzeb udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 5. Pełna treść Klauzuli informacyjnej dot. ochrony danych osobowych znajduje się na stronie http://muzeum.bydgoszcz.pl

ASYSTENT KONSERWATORSKI /DZIAŁ EWIDENCJI, DIGITALIZACJI I KONSERWACJI ZBIORÓW/ PRACOWNIA KONSERWACJI (NR 2527)
ikonaBydgoszcz
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY