Praca ASYSTENT DO SPRAW ADMINISTRACJI

Sieniawa
Dodano: 08.11.2021
Umowa o pracę
Pełny etat
2800 - 3000 zł / miesiąc

Informacje podstawowe

Miejsce pracy: Kościuszki 11, 37-350 Sieniawa, powiat: przeworski, woj: podkarpackie

Zakres obowiązków: Ramowy zakres wykonywany pod nadzorem oraz według instruktażu opiekuna stażysty 1.Obsługa sekretariatu 2.Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z obsługą łączności 3.Prowadzenie zadań związanych z obsługą korespondencji :a/przyjmowanie wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji z wykorzystaniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją b/przyjmowanie i archiwizowanie faktur elektronicznych c/przyjmowanie pism i przesyłek do wysyłki d/prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej z rozliczeniem z Urzędem Pocztowym 4.Prowadzenie składnicy akt 5.Prowadzenie zasobów bibliotecznych, prenumeraty dzienników urzędowych i czasopism oraz udostępnianie ich pracownikom nadleśnictwa 6.Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem pokojów gościnnych 7.Prowadzenie ewidencji i wydawanie druków ścisłego zarachowania oraz mandatów karnych 8.Zamawianie, dysponowanie, wydawanie i rozliczanie materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki 9.Obsługa spotkań i narad służbowych w Nadleśnictwie 10.Sporządzanie i ewidencjonowanie umów na wykorzystywanie telefonu prywatnego do celów służbowych 11.Przyjmowanie interesantów (z zewnątrz i z wewnątrz firmy) 12.Prowadzenie ewidencji zarządzeń i decyzji Nadleśniczego 13.Planowanie rzeczowo- finansowe w powierzonym zakresie 14.Prowadzenie innych spraw zleconych przez Sekretarza

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin w tygodniu: 40

Liczba godzin w miesiącu: 160

Wynagrodzenie brutto: od 2 800 do 3 000 PLN

Opis wynagrodzenia: Umowa o pracę na okres stażu - 1 rok Wynagrodzenie wg zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998r z późn. zm. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi

System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Zapewnienie wyżywienia: NIE

Zapewnienie zakwaterowania:: NIE

Zatrudnienie od zaraz: NIE

Data rozpoczęcia: 01.12.2021

Wymagania konieczne

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), administracyjne

Uprawnienia: Bardzo dobra znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego MS Office (Windows 10), Zdolności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, punktualność, zdyscyplinowanie. , wysoka kultura osobista

Pracodawca

Nazwa: REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH w Krośnie

Adres: Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, powiat: przeworski, woj: podkarpackie

Nazwa Urzędu Pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: Aplikuj 1.CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem email 2.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( dyplom oraz suplement do dyplomu oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji ) 3.Oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż Ww. dokumenty dostępne pod linkiem https://sieniawa.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenia-o-naborze-na-staz-do-nadlesnictwa-sieniawa

ASYSTENT DO SPRAW ADMINISTRACJI
Sieniawa
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH w Krośnie