Opinie o Nielsen Polska Sp. z o.o. (Badania rynku) w Warszawa

Miniaturka
Magdalena Fiedorowicz HR Director Nielsen Polska Sp. z o.o. (Badania rynku)
HR Director. Z Nielsenem jest związana od 14 lat, od 4 obejmuje stanowisko Dyrektora Personalnego. Uprzednio zdobywała doświadczenie w działach obsługi klienta i strukturach operacyjnych firmy, najpierw na stanowiskach specjalistycznych potem kierowniczych. W obecnej roli odpowiada za całokształt działań personalnych firmy. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej.

Zajmujecie się obserwowaniem konsumentów. W jaki sposób to robicie?

Nasz zakres działania obejmuje nie tylko badania konsumenckie. Nielsen jest globalną  firmą pomagającą swoim klientom zarządzać informacją,  zapewniającą kompleksowe zrozumienie tego co konsumenci kupują, czyli segment Buy i oglądają, segment Watch. Ten drugi dostarcza usługi w zakresie pomiarów dotyczących oglądalności, polegające na gromadzeniu i analizie danych dotyczących widzów różnych rodzajów mediów. Mam tu na myśli telewizję, radio, Internet, urządzenia mobilne wszędzie tam, gdzie, konsumowane są treści marketingowe. Segment  Buy dostarcza producentom oraz sprzedawcom detalicznym towarów konsumpcyjnych szeroką perspektywę trendów zakupowych panujących na rynku. Dzięki integracji informacji z powyższych segmentów oraz innych źródeł, Nielsen  oferuje  swoim klientom zarówno globalne rozwiązania pomiarowe jak i analityczne, umożliwiające rozwój biznesu.

 

Jakimi metodami prowadzicie swoje badania?

Najbardziej rozpoznawalnymi z szerokiej gamy prowadzonych przez nas pomiarów są badania tego, co konsumenci kupują, a także te dotyczące oglądalności telewizji. Wszystkie prowadzone przez nas badania prowadzone są nowoczesnymi metodami. Badania statystyczne prowadzone są w oparciu o odpowiednio dobrane, reprezentatywne próby sklepów i gospodarstw domowych. O wysokiej jakości prowadzonych przez nas badań, świadczy również fakt, że Nielsen otrzymuje regularnie certyfikat jakości pracy ankieterów przyznawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku.

Czy zachowania konsumenckie różnią się w poszczególnych krajach?

Wyczerpująca odpowiedź na to pytanie wymagałaby dołączenia do naszej rozmowy ebooka z osobnym opracowaniem. Nie sposób bowiem w kilku zdaniach scharakteryzować różnice pomiędzy konsumentami w różnych krajach. Zachęcamy jednak do odwiedzania naszej strony internetowej www.nielsen.com/pl, na której publikujemy cykliczne opracowania dotyczące wskaźnika zadowolenia konsumentów. Można tam również znaleźć informacje o dynamice sprzedaży produktów FMCG w Polsce i Europie.

Nie skupiacie się tylko na konsumentach, ale prowadzicie też badania telewizyjne. W jaki sposób są one prowadzone?

Badania oglądalności telewizji to tak zwane badania telemetryczne. Prowadzimy je na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych w całej Polsce. Stawiamy na współpracę z całymi rodzinami, które wyrażą zgodę na uczestnictwo w naszym badaniu. Dzięki zebranym informacjom wiemy na przykład, że przeciętny Polak ogląda telewizję ponad cztery godziny dziennie.

Wiele lat doświadczeń i sukcesów, ale zaczynaliście skromnie w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia.

Nielsen w Polsce, podobnie jak wszystkie firmy, które zaczynały wtedy działalność i funkcjonują do dnia dzisiejszego mogą przyznać, że od tego czasu realia prowadzenia biznesu zmieniły się diametralnie. Nie chodzi tylko o samego konsumenta, ale też o całe otoczenie infrastrukturalne i technologiczne. Pierwsze biuro Nielsena mieściło się w willi na ulicy Okrężnej w Warszawie. Badania prowadzone były na papierze, ankiety, których ilość szła w tysiące kartek, drukowane były na drukarkach igłowych. Wypełnione formularze wracały do biura pocztą, a następnie wbijane były do baz na nielicznych komputerach służących tylko i wyłącznie do przechowywania danych. Komputery biurowe pojawiły się w roku 1994, ale to co dziś jest standardem, czyli dostęp do sieci WWW czy nawet sieć lokalna, wtedy było marzeniem. W tamtym czasie wymiana informacji między stanowiskami komputerowymi była przeprowadzana za pomocą dyskietki 5,25 cala, a sprawność i szybkość komunikacji zależała głównie od tego jak szybko pracownik z dyskietką przemieszczał się po biurze. Dziś to wszystko przy użyciu nowoczesnych technologii zostało skrócone do minimum. Wymiana informacji trwa błyskawicznie, nie mówiąc już nawet o tym jaki wpływ na środowisko ma fakt zastąpienia papieru nośnikiem elektronicznym.

 

 

W Waszej branży technologia to faktycznie nieodzowne narzędzie do pracy. Czy w sferze pracy z klientem także zaszły duże zmiany?

Dzisiejszym standardem w przypadku prezentacji wewnętrznej czy zewnętrznej u klienta jest używanie projektorów czy też telewizorów. W latach 90. przygotowaną prezentację drukowało się na folii, którą następnie umieszczało się na rzutnikach. Było to nowoczesne rozwiązanie jak na tamte czasy. Oferty, a potem umowy, a nawet bieżąca korespondencja przesyłane były faksem. To były czasy, w których biznes rósł, a popyt przewyższał podaż. Spojrzenie na dzień dzisiejszy z perspektywy zmian jakie nastąpiły pozwala zrozumieć jak wiele zmienia się w naszym bezpośrednim otoczeniu, a przede wszystkim jak wielki wpływ na nasze codzienne funkcjonowania ma błyskawicznie rozwijająca się technologia.

Technologie też jednak ktoś musi obsługiwać. Ilu macie pracowników?

Aktualnie w Polsce zatrudniamy 600 pracowników na stanowiskach konsultantów, analityków oraz pracowników działów operacyjnych.

Działacie w branży, która wymaga promocji na różnych płaszczyznach?

Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Linkedin, Goldenline. Uczestniczymy w targach pracy, odwiedzamy warszawskie uczelnie oraz prowadzimy warsztaty dla studentów tak, aby mieć okazję bezpośrednio porozmawiać z potencjalnymi kandydatami. Bierzemy również udział w konferencjach branżowych.

Jakie macie atuty, którymi próbujecie skusić przyszłych pracowników?

W naszym przekonaniu najważniejszym walorem każdej pracy są otaczający nas współpracownicy i atmosfera panująca w biurze. Na co dzień dbamy o postępowanie zgodne z naszymi wartościami tj. „Simple, Open, Integrated”. Jesteśmy otwarci na innych ludzi i ich pomysły, dbamy o pracę zespołową i wspieramy się wzajemnie w codziennej pracy.

Jaki stosujecie system rekrutacji?

Aplikacje przyjmujemy online. Następnie, w zależności od stanowiska, wybranych kandydatów zapraszamy na testy analityczne do siedziby naszej firmy bądź do wykonania ich zdalnie. Kandydatów, którzy przejdą testy analityczne zapraszamy na kolejne etapy rekrutacji czyli rozmowy rekrutacyjne. Skupiamy się wtedy na sprawdzeniu umiejętności komunikacyjnych oraz znajomości języka angielskiego. Weryfikujemy także umiejętność pracy z pakietem Microsoft Office oraz umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Najbardziej zdolni i przebojowi pracownicy mają szansę piąć się po szczeblach kariery?

Tak, ponieważ w firmie posiadamy przejrzystą ścieżkę kariery. W ramach większości pozycji pracownik przechodzi przez poziomy specjalistyczne, po czym może kontynuować karierę na stanowiskach eksperckich w danej dziedzinie lub na stanowiskach menadżerskich. Oprócz stanowisk lokalnych, Nielsen oferuje szereg ról w środowisku globalnym. Szczególną wagę przykładamy do umożliwiania naszym pracownikom poznania wielu obszarów pracy w ramach naszej organizacji. Oferowane przez naszą organizację możliwości rozwoju to nie zawsze jedna prosta droga, ale często możliwość rozwoju w wielu działach, a nawet w innych krajach.

   

W jaki sposób próbujecie integrować swoich pracowników?

Oprócz wewnętrznych grup zrzeszających pracowników organizujemy spotkania przy różnych okazjach. W mniejszych i większych zespołach mamy okazję wspólnie pracować, ale także wspólnie się bawić. Dbamy także o rozwój zawodowy. Oferujemy szeroki pakiet szkoleń wewnętrznych i szkoleń online. Umożliwiamy zdobycie nowych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy w ramach programów wymiany pracowników pomiędzy działami oraz programów rozwoju kadry menadżerskiej.

Praca powinna przynosić pieniądze, ale też frajdę i satysfakcję. Potraficie to wszystko połączyć?

Nie ma z tym żadnego problemu. Posiadamy w firmie wiele grup zrzeszających pracowników, którzy posiadają takie same zainteresowania bądź hobby. Bawimy się także sportowo: biegamy, gramy w siatkówkę, piłkę nożną, bilard czy gry planszowe.

Czym jest inicjatywa Nielsen Cares?

To projekt ukierunkowany na pomoc lokalnym społecznościom, wspierający różne formy wolontariatu pracowniczego. W ramach tej inicjatywy pomagamy także w formule WIN czyli Women In Nielsen. To grupa osób, której celem jest wspieranie kobiet między innymi w rozwoju zawodowym.

Czego można Wam życzyć na kolejne lata?

Nasza organizacja na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie się rozwijała. Chyba więc tego, żeby ten wzrost był ciągle kontynuowany w przyszłości.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Nielsen Polska Sp. z o.o. (Badania rynku)
2/5 Na podstawie 90 ocen.
Nielsen Polska Sp. z o.o. (Badania rynku)