Nestle Polska S.A.

2 Dodaj opinię

Rozwój talentów

Rozwój talentów

 

W Nestlé co roku wyłaniamy spośród wszystkich pracowników pulę osób z wysokim potencjałem oraz osiągających wysokie wyniki w pracy. Dzięki temu tworzymy plany sukcesji na kluczowe stanowiska oraz oferujemy specjalnie przygotowane programy rozwojowe pracownikom z największym potencjałem, aby w pełni przygotować ich do objęcia nowych funkcji w przyszłości. W ramach wspomnianych programów proponujemy pracownikom Development Center, coaching, warsztaty rozwojowe, informację zwrotną 360˚ czy też kwestionariusze badające typ osobowości (Extended Disc). 

PORT

Celem programu jest wspieranie utalentowanych pracowników niezarządzających zespołem lub z niedługim doświadczeniem managerskim w rozwoju kompetencji społecznych i liderskich, aby skutecznie podejmowali nowe, bardziej złożone wyzwania w Nestlé i mieli szansę wypłynąć na szerokie wody.

Dla kierowników przygotowaliśmy cykl szkoleń NesLeader, które wyposażają ich w niezbędne umiejętności i narzędzia do zarządzania ludźmi, osiągania efektywności w zespole a także uczą podstaw coachingu.

Oprócz warsztatów z przywództwa, przez które przechodzą u nas wszyscy managerowie (poziom podstawowy i zaawansowany) duży nacisk kładziemy na standardy przywództwa na co dzień. Dlatego też, każdy przełożony co najmniej raz na trzy lata dostaje informację zwrotną od całego swojego otoczenia w ramach badania 360˚.

PROM

PROM (Programu Rozwoju Osobistego Menadżerów) jest pierwszym uszytym na miarę programem dedykowanym menadżerom, którego założenia zostały opracowane z udziałem Zarządu. Jego celem jest przygotowanie menadżerów do przewodzenia ludziom, aby osiągali wysokie wyniki mimo złożonej i niestabilnej sytuacji biznesowej.

 


     
 
Nestle Polska S.A.