Nestle Polska S.A.

2 Dodaj opinię

Filozofia rozwoju

Filozofia rozwoju

 

Co roku wszyscy nasi pracownicy odbywają rozmowy rozwojowe ze swoimi przełożonymi, podczas których określają swoje mocne strony i obszary do rozwoju, a także planują aktywności rozwojowe. Na bazie tych rozmów powstają roczne plany szkoleniowe i rozwojowe dla pracowników.

W Nestlé kierujemy się zasadą 70/20/10, która mówi, że w rozwoju człowieka najskuteczniejsza jest nauka poprzez doświadczenie (70%), następnie poprzez relacje (20%) a w najmniejszym stopniu skuteczna poprzez szkolenia (10%). 

 

​70%​
DOŚWIADCZENIE

Co wpływa na to, że to nasze własne doświadczenia są dla nas najbardziej wartościowe?

  • ​Najlepszym sposobem nauki jest podejmowanie nowych zadań i ich realizacja!
  • Osiągnąć to możemy dzięki wykonywaniu różnorodnych zadań, współpracę w zespole ale i popełniane błędów i wyciąganie z nich wniosków.​
  • Dowiedz się więcej, kliknij tutaj.

​20%​
RELACJE

Jak możemy wykorzystać najbliższe otoczenie do osiągania naszych personalnych celów?

  • Czy zdajesz sobie sprawę, że największe źródło wiedzy i doświadczenia jest w Twoim otoczeniu?
  • Nie tylko Twoje doświadczenia ale i współpraca z innymi pracownikami firmy oraz relacje z rodziną i przyjaciółmi okazują się mieć istotny wpływ na nasz rozwój.
  • Dowiedz się więcej, kliknij tutaj.

10%
EDUKACJA

Czy zdajesz sobie sprawę, że szkolenie to zaledwie mała część wpływająca na nasz rozwój?

  • ​Edukacja poprzez szkolenia, kursy, e-Learing czy udział w konferencjach zapewniają teoretyczne podstawy do efektywnego prowadzenia biznesu.
  • W tej częsci dowiesz się, w jaki sposób zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce oraz czy szkolenie na dany temat jest faktyczne koniecznie?
  • Dowiedz się więcej, kliknij tutaj.
 

 

W Nestlé każdy pracownik jest odpowiedzialny za planowanie swojej kariery, ponieważ to sam pracownik wie najlepiej, w którym kierunku chce się rozwijać i jaki jest jego cel zawodowy. W Nestlé można rozwijać się w trzech kierunkach:

Głębiej – rozwój w ramach wąskiej specjalizacji na danym stanowisku; osoby rozwijające się w tym kierunku stają się wysoce wykwalifikowanymi ekspertami w swojej dziedzinie;

Szerzej - zdobywanie doświadczeń z różnych obszarów/działów; osoby rozwijające się w tym kierunku znają wiele mechanizmów i procesów w firmie, rozumieją funkcjonowanie wielu obszarów i posiadają wiedzę o biznesie;

Wyżej – poszerzanie zakresu odpowiedzialności i obowiązków; osoby rozwijające się w tym kierunku dążą do objęcia stanowisk kierowniczych; mają wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze i szeroką wiedzę o biznesie.

Jesteśmy dużą organizacją, dlatego staramy się jak najlepiej wykorzystać nasz potencjał poprzez umożliwienie utalentowanym pracownikom rozwijanie swojej kariery zarówno wewnątrz firmy w ramach mobilności pomiędzy działami jak i wewnątrz grupy Nestlé globalnie (misje międzynarodowe).

 


     
 
Nestle Polska S.A.