Współpraca

Współpraca

Spółka MEXPOL współpracuje z wieloma odbiorcami działającymi w różnych gałęziach gospodarki. Współpraca opiera się na zdrowych zasadach z uwzględnieniem interesu obu stron. Komunikacja z Klientem realizowana jest w różnych formach. Bardzo cenimy sobie kontakty bezpośrednie z Klientem, które mają miejsca zarówno w siedzibie Spółki i jej Oddziałach, jak i u Klienta, na targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach związanych ze spawalnictwem.

Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie naszej działalności i potrzeb Klienta.

 


www.mexpol.com.pl