Perspektywy

Perspektywy

Jednym z celów strategicznych Spółki jest jej systematyczny rozwój i doskonalenie. Rozwój Spółki ukierunkowany jest na rozwój organizacyjny (nowe oddziały zamiejscowe), zwiększanie oferty dla Klientów oraz na zwiększanie kompetencji pracowników.

Planowane działania Spółki w zakresie rozwoju ujęte są w planach wieloletnich i obejmują zadania zarówno inwestycyjne, jak również techniczno- organizacyjne. Działania techniczno- organizacyjne zakładają rozwój w zakresie nowych i innowacyjnych technologii.

 


www.mexpol.com.pl