Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Małgorzata Milczarek-Bukowska
Członek Zarządu Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich MetLife TUnŻiR S.A.
Z MetLife TUnŻiR S.A. związana od 2013 roku na stanowisku Dyrektora Departamentu Zasobów Ludzkich. W 2015 roku powołana do funkcji Członka Zarządu. Odpowiedzialna jest za obszar HR w Polsce. Ponad 15 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i procesami HR zdobywała w różnych obszarach biznesu.

MetLife TUnŻiR S.A.

"Zawsze na początku rekrutacji definiujemy profil idealnego kandydata na dane stanowisko, a w samym procesie rekrutacji pytamy kandydatów nie tylko o to co by zrobili albo jakby się zachowali w danej sytuacji ale prosimy o konkretne przykłady zachowań i konkretne doświadczenia. To pozwala wykluczyć tych kandydatów, którzy nie pasują do oczekiwanego profilu i jednocześnie zawęzić grupę do osób, które reprezentują postawy oczekiwane w naszej organizacji."

Pojawiliście się Państwo w 1990 roku na polskim rynku i szturmem podbiliście serca Polaków. Macie Państwo swój przepis na sukces?

Nie ma jednej gotowej recepty na sukces, ale to, co pomaga MetLife w osiąganiu wysokich wyników to przede wszystkim jasno zdefiniowane cele, dokładnie określona strategia i konsekwencja w jej realizacji. Dotyczy to wszystkich obszarów działalności firmy. Wierzymy, że to pomaga nam nie tylko w osiąganiu wyników, ale też buduje zaufanie klientów. W naszej strategii stawiamy klienta w centrum uwagi. To nasza dewiza poparta wieloma działaniami: słuchamy opinii klientów i uwzględniamy ich sugestie podczas naszej codziennej pracy. Upraszamy procesy obsługowe, formularze, ogólne warunki ubezpieczenia. Tworzymy produkty wspólnie z naszymi klientami, by w pełni odpowiadały ich potrzebom na różnych etapach życia. To z pewnością wpływa na postrzeganie przez Polaków naszej firmy i budowanie lojalności i zaufania.

Jak wyprzedzacie Państwo swoja konkurencji? W Państwa branży walka o klienta potrafi być chyba zacięta?

MetLife w codziennej pracy kieruje się wartościami takimi jak wspólny sukces, optymalizacja pracy, nieustanne doskonalenie, a przede wszystkim stawianie klienta w centrum uwagi. Kierując się wartością wspólnego sukcesu stawiamy na uczciwość, rzetelność, pracę zespołową oraz czerpiemy inspirację i energię z różnorodności. Optymalizując pracę upraszczamy procesy oraz poszukujemy najprostszych rozwiązań dla naszych klientów. Doskonalimy również własne kompetencje, szkolimy się i rozwijamy, a także wyznaczamy standardy rynku ubezpieczeń w zakresie obsługi klienta. Stawiamy klientów w centrum uwagi, co oznacza że faktycznie wsłuchujemy się w ich głos i opinie, uwzględniając je w wewnętrznych procesach organizacji. Tworząc rozwiązania produktowe, bierzemy pod uwagę ich realne potrzeby, dajemy im możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia produktów, stale badamy ich zadowolenie z jakości współpracy z naszą firmą. Wszystkie te wartości są naszym drogowskazem w codziennych działaniach, dzięki temu jesteśmy spójni i konsekwentnie dążymy do realizacji naszych celów.

Perła Polskiej Gospodarki, Firma przyjazna Klientowi to niektóre z Państwa nagród. Czy mają one dla MetLife duże znaczenie?

Obie nagrody są dla nas niezwykle ważne. Podkreślają naszą rangę na rynku ubezpieczeń, są uznaniem dla naszych starań i codziennych działań, a także są informacją zwrotną na temat tego, jak postrzega nas rynek i jak nas oceniają klienci. Jak każda nagroda, zarówno Perły Polskiej Gospodarki, jak i godło Firma Przyjazna Klientowi są też zobowiązaniem do utrzymywania wysokiej pozycji w przyszłości i kontynuacji realizacji naszej strategii.

Państwa pracownicy są postrzegani jako profesjonaliści w każdym calu. Jak ich poszukujecie?

Mamy jasno zdefiniowane procesy rekrutacji dla wszystkich poziomów stanowisk. Ważne jest dla nas, aby w rekrutację były zaangażowane 3 osoby: manager, rekruter zewnętrzny, oraz HR Business Partner. Manager jest kluczową osobą w tym procesie, to on bowiem definiuje rolę kandydata w zespole, określa jego cele i oczekiwane kompetencje, a także podejmuje ostateczną decyzję o jego zatrudnieniu. Zawsze na początku rekrutacji definiujemy profil idealnego kandydata na dane stanowisko, a w samym procesie rekrutacji pytamy kandydatów nie tylko o to co by zrobili albo jakby się zachowali w danej sytuacji ale prosimy o konkretne przykłady zachowań i konkretne doświadczenia. To pozwala wykluczyć tych kandydatów, którzy nie pasują do oczekiwanego profilu i jednocześnie zawęzić grupę do osób, które reprezentują postawy oczekiwane w naszej organizacji. Dodam również, że duże znaczenie na proces rekrutacji ma udział zewnętrznego rekrutera. Jest to ekspert na rynku rekrutacji, który zapewnia nam nie tylko wysoki poziom obsługi, ale także obiektywizm w ocenie kandydatów oraz ich selekcję w oparciu o sprawdzone narzędzia.

Zdarzają się problemy ze znalezieniem odpowiedniego kandydata na dane stanowisko?

Oczywiście, że tak. Czasem wynika to z pewnych trendów na rynku rekrutacji i mody na dane, niszowe stanowisko, które jest w danym okresie bardzo popularne, a specjalistów jest niewielu. Posiłkujemy się wówczas nie tylko firmą zewnętrzną, ale także samodzielnymi akcjami rekrutacyjnymi. Czasami problem ze znalezieniem odpowiedniego kandydata wynika również z błędów popełnionych w opisie profilu. Zawsze, gdy napotykamy trudności, staramy się ponownie dokonać analizy profilu i w oparciu o wprowadzone zmiany, ponownie przeglądamy zgłoszone kandydatury.

Kamila, nasza użytkowniczka zadała pytanie odnośnie wolnych wakatów u Państwa. Na jakie stanowiska najczęściej Państwo rekrutujecie?

MetLife jest dużą i dynamicznie rozwijającą się firmą, dlatego co jakiś czas pojawiają się u nas oferty pracy. Niektóre obszary naszej działalności charakteryzują się większą rotacją, inne – mniejszą. Zdecydowanie częściej poszukujemy pracowników do call center czy obszarów związanych z obsługą klienta oraz sprzedażą. W ostatnich 12 miesiącach prowadziliśmy sporo projektów rekrutacyjnych w obszarze inwestycji, w związku z przebudowaniem struktury wewnętrznej i koniecznością pozyskania nowych kompetencji. Warto dodać, że jesteśmy firmą, która wspiera również pracowników w rozwoju ich życia osobistego, co z kolei sprzyja temu, że nasze pracownice udają się na urlopy macierzyńskie i wychowawcze. Rekrutujemy wówczas na zastępstwo, ale bardzo często osoby te otrzymują potem u nas etat.

A jak w takim razie najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w Państwa firmie?

Podczas procesu rekrutacyjnego przeprowadzamy z kandydatami wywiad biograficzny, za pomocą którego staramy się poznać historię zatrudnienia i uzyskane doświadczenie. Dobrze jest wówczas znać swoje CV w bardziej szczegółowym zakresie. Druga część procesu to wywiad kompetencyjny, podczas którego najlepiej odpowiadać konkretnymi przykładami i przywoływać konkretne sytuacje ze swojej historii zawodowej, zarówno te zakończone sukcesami, jak i te trudne wraz z wnioskami, czego one danego kandydata nauczyły, bądź jak ukierunkowały jego dalszy rozwój zawodowy.

Marlena31 chciałaby wiedzieć, czy Państwa pracownicy mogą liczyć na odpowiednie szkolenia przyuczające do pracy w MetLife?

Każdy pracownik podczas swojego okresu próbnego ma czas na naukę zasad panujących w kulturze organizacyjnej i szanując ten czas dostarczamy pracownikowi niezbędnych narzędzi i wskazówek. Na stanowiskach operacyjnych pierwsze trzy miesiące pracy to właściwie jeden długi proces szkoleniowy. Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy biorą udział również w tzw. Onboardingu, czyli cyklu spotkań z kluczowymi przedstawicielami poszczególnych obszarów działalności firmy, by lepiej ją poznać i łatwiej odnaleźć się w nowym środowisku zawodowym. Dodatkowo, każdy manager zatrudniający członka swojego zespołu zobowiązany jest do opracowania trzymiesięcznego planu wdrożenia pracownika i odpowiada za jego realizację. A jeśli pracownik nie każdą wątpliwość chce rozwiewać z managerem, ma przydzielonego tzw. „buddy” – czyli opiekuna, kolegę w obszarze, w którym ma pracować. Buddy pomaga pracownikowi we wdrożeniu, wspiera go i odpowiada na wszystkie pytania nowego członka zespołu.

Pytanie od AdamFin: na jakie benefity może liczyć pracownik MetLife?

MetLife oferuje pracownikom szeroki wachlarz benefitów. Wynagrodzenie wypłacane jest w trybie comiesięcznym, dodatkowo każdy pracownik jest upoważniony do otrzymania nagrody rocznej przydzielanej w oparciu o wyniki pracy. W departamencie sprzedaży dodatkowo pracownicy otrzymują premię kwartalną, zależną od wyników i jakości pracy. MetLife obejmuje wszystkich pracowników ubezpieczeniem grupowym na życie, a dodatkowo oferuje pracownikom inne produkty ubezpieczeniowe na bardzo preferencyjnych warunkach. Mamy również program oszczędzania emerytalnego, w którym pracownik wpłaca określony procent swojego wynagrodzenia, a pracodawca podwaja tę wartość. Taki program ma charakter długoterminowy i wpływa na lojalność pracowników. Dodatkowo mamy wewnętrzne, korzystne dla pracowników zasady wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych, gdzie pracownicy na zasadach kafeteryjnych wybierają cel, na który przekazujemy środki z funduszu. Dodatkowo każdy ma swoją pulę, którą może przeznaczyć na własne potrzeby. MetLife oferuje stale swoim pracownikom szkolenia, zarówno te dotyczące rozwoju kompetencji twardych, jak i miękkich. Ponadto wszyscy pracownicy objęci są prywatną opieką medyczną, z możliwością rozszerzenia ochrony na bliskich. Gwarantujemy pracę w międzynarodowej kulturze i dynamicznym środowisku, a dla osób, które zainteresowane są rozwojem i uczeniem się poza granicami kraju, MetLife oferuje możliwość zdobycia doświadczenia w spółkach niemal na całym świecie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla Państwa ważna?

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest częścią naszej kultury i ma dla nas ogromne znaczenie. Współpracujemy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości angażując pracowników w edukację finansową młodzieży i realizację strategii włączenia finansowego, czyli zwiększania dostępu do usług finansowych osobom, które ze względu na miejsce zamieszkania, czy status społeczny mają ten odstęp utrudniony. Realizujemy marzenia dzieci dotkniętych nieuleczalnymi chorobami w ramach współpracy z Fundacją Mam Marzenie. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 30 marzeń. Corocznie organizujemy kiermasz wśród pracowników, a pozyskane podczas sprzedaży dóbr fundusze przekazujemy na rzecz SOS Wiosek Dziecięcych. Razem z Fundacją MetLife współpracujemy z KIVA zasilając mikropożyczkami konta przedsiębiorców z rozwijających się krajów. Te wszystkie działania nie tylko angażują pracowników w realizację naszych wartości: troski, opieki i pomocy, ale również integrują ich i dają im poczucie, że pracują w organizacji wrażliwej na problemy społeczne.

Praca w ubezpieczeniach jest z pewnością wymagająca i stresująca. Zdarza się Państwu zorganizować coś wspólnie po pracy, imprezy integracyjne, eventy dla pracowników?

Oczywiście, że tak. Nie samą pracą człowiek żyje! Zespoły organizują sobie czas w mniej formalnych okolicznościach, co przeważnie jest w gestii managerów zespołów. Co roku organizujemy spotkanie wszystkich pracowników, które podzielone jest na część informacyjną – formalną, a także integracyjną – nieformalną. Staramy się również co roku zorganizować przynajmniej jedno spotkanie, w którym mamy szansę spotkać się całymi rodzinami. Organizujemy również spotkania szkoleniowo- integracyjne dla poszczególnych zespołów, podczas których uczestnicy uczą się czegoś nowego o sobie, podnoszą samoświadomość jednostki, a także doskonalą techniki komunikacyjne i współpracę pomiędzy pracownikami poszczególnych działów.

Czy pracownicy w MetLife mają jasno wyznaczoną ścieżkę kariery? Awans w strukturach firmy jest możliwy?

Jak w każdej rozwijającej się organizacji, również w MetLife awans jest możliwy i przykładów na to jest bardzo dużo. Wierzymy w ideę, która mówi, że do tego, by awansować i rozwijać swoją karierę potrzebne są: odpowiednia motywacja, ambicja i świadomość, w którym kierunku chce się rozwijać. Ale również niezbędne są trzy elementy: wyniki pracy, sieć kontaktów oraz osobista marka. W MetLife nikt nie rozwija kariery za kogoś i wychodząc z tego założenia nie tworzymy sztywnych ścieżek kariery. Tu pracownicy sami definiują i realizują swoje ambicje zawodowe, a zadaniem organizacji jest wspieranie ich w tych celach.

Chciałabym jeszcze zapytać o politykę stażową. Macie Państwo przygotowane programy dla praktykantów, stażystów?

Praktycznie corocznie w okresie wakacyjnym zatrudniamy kilku praktykantów i jesteśmy otwarci na taką współpracę. Aktualnie przygotowujemy bardziej zaawansowany program praktyk. Planujemy, że będzie on gotowy na jesieni. Dbamy o to, by praktyki dawały korzyści obu stronom. Zawsze staramy się jasno wyznaczyć zadania praktykantowi, by wzmacniały jego kompetencje i dostarczały realnych doświadczeń, a także przyniosły wartość samej organizacji.

Dziękuję za rozmowę.

MetLife TUnŻiR S.A.
2.9/5 Na podstawie 70 ocen.
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
MetLife TUnŻiR S.A.