Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Jacek Zieziulewicz
Wiceprezes Zarządu MEGARON
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej i abiturient studiów MBA organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu wraz z Uniwersytetem w Leeds.Pełni funkcję wiceprezesa zarządu Megaron S.A. odpowiada za sprzedaż krajową i eksportową, produkcję oraz działania marketingowe, początkowo w  spółce w roli dyrektora handlowego. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu – dyrektora sprzedaży i marketingu budując m.in. strategię biznesową w największej polskiej firmie branży rowerowej Kross S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Vobis S.A., gdzie przez 17 lat przeszedł niemal wszystkie stopnie kariery do stanowiska wiceprezesa zarządu włącznie.

Jaka jest historia firmy Megaron?

Początki Megaronu to jednoosobowa działalność gospodarcza obecnego Prezesa i największego akcjonariusza spółki - Piotra Sikory. Zaczynaliśmy od betoniarki, ręcznego pakowania 2 kg worków z gipsem. Dziś zakłady produkcyjne należą do najnowocześniejszych w Polsce, są w pełni zautomatyzowane a marka Megaron i ŚMIG to doskonale rozpoznawalne brandy w grupie wykonawców budowlanych i nie tylko.

   

Który z produktów jest dla Państwa najważniejszy?

Budujemy siłę swoich marek w sposób inny niż nasi konkurenci. Bardzo ścisła specjalizacja na segmencie gipsów i gładzi szpachlowych spowodowała, że nasze produkty sprzedajemy w bardzo dużych ilościach na rynku zarówno nowoczesnym jak i tradycyjnym. Naszymi najważniejszymi i najbardziej znanymi produktami jest gotowa gładź szpachlowa ŚMIG A-2 Premium, biała gładź sypka SUPER FINISZ Gt-120 i gładź FINISZ Gs-1. W swoich „kategoriach” są to produkty zaliczające się do grupy liderów rynku.

Ilu w takim razie pracowników dba o sukcesy firmy Megaron?

Przy swoim poziomie sprzedaży zatrudniamy około 3 razy mniej osób niż podobnej wielkości firmy w branży produkcji materiałów budowlanych. To wynik niespotykanej w tym obszarze automatyzacji i specjalizacji. Niespełna 80 osobowy zespół niemal w 50 % złożony jest z grupy osób zajmujących się sprzedażą na rynku krajowym i za granicą.

Firmy budowlane charakteryzują się wysoką rotacją pracowników. Jak jest w Państwa przypadku?

Kadra w naszej firmie jest bardzo stabilna. Dotyczy to nawet zespołu handlowego, który w każdej firmie zajmującej się sprzedażą ma wysoki poziom  fluktuacji. W naszym przypadku rotacja (zarówno ta wymuszona jak i samoistna) jest niższa niż 5% (dane za ostatnie 3 lata). W ostatnich 3 latach przybyło nam około 10-15 etatów głównie w działach sprzedaży i produkcji.

Jak w takim razie pozyskujecie Państwo swoich pracowników?

W procesach rekrutacji, które przeprowadzamy samodzielnie z udziałem menedżerów średniego i wyższego szczebla korzystamy z prostych kanałów komunikacji z potencjalnymi kandydatami. Komunikujemy nasze potrzeby personalne poprzez specjalizowane portale internetowe i za pośrednictwem dodatków o pracę w prasie codziennej.

A jak wygląda standardowy proces rekrutacyjny?

Narzędzia rekrutacyjnie i sam proces zatrudniania różnią się w zależności od poziomu odpowiedzialności stanowiska. Typowy proces rekrutacyjny trwa około 2-3 tygodni i składają się na niego m.in. selekcja CV kandydatów oparta o arkusz wymagań dla danego stanowiska, strukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna, mini AC, praca domowa oparta o „case study”.

Najtrudniejsza rekrutacja?

Największą trudność sprawiła nam rekrutacja na liniowe stanowisko menedżera sprzedaży, zgłosiło się do niej ponad 450 osób. Pomimo że sam proces nie był trudny to ilość kandydatów sprawiła nam sporo problemu czasowego. Próbujemy bowiem w miarę możliwości odpowiedzieć każdej osobie kandydującej do nas.

Megaron dba o rozwój zawodowy swoich pracowników?

Nasi wybrani pracownicy uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych oraz  zewnętrznych zarówno zawodowych jak i miękkich. W chwili obecnej trwają przygotowania do realizacji programu pt. „Akademia Megaron” z udziałem trenerów biznesu i nauczycieli akademickich. Programem tym chcemy objąć w sposób cykliczny większość kadry. W założeniach program ma mieć rozpiętość czasową na poziomie około 12 miesięcy a jego pozytywne zakończenie będzie wiązało się także ze ścieżką kariery.

Oprócz szkoleń, na co jeszcze mogą liczyć Państwa pracownicy?

Jesteśmy pracodawcą podchodzącym w sposób bardzo pryncypialny do praw pracowników, jednocześnie oferując szereg elementów motywujących naszych ludzi. Ciekawymi i rzadko stosowanymi narzędziami wpływającymi na komfort pracy jest np. możliwość cyklicznego wyboru dowolnego samochodu (w ramach budżetu) przez przedstawicieli handlowych czy indywidualne budżety (związane ze stanowiskiem) przeznaczone na poprawę komfortu pracy. Jasno zarysowana ścieżka kariery i kryteria z nią związane pozwalają pracownikom planować szereg działań z komfortowym wyprzedzeniem czasowym.

A co po pracy?

Zespoły sprzedażowe kilka razy w ciągu roku uczestniczą w interesujących spotkaniach integracyjnych. Pracownicy centrali w ramach własnych inicjatyw także okresowo organizują aktywności, które finansuje pracodawca.

Wspieracie akcję „Zdążyć z Pomocą”. Firma angażuję się też w inne działania prospołeczne?

Od kilkunastu lat nie zapominamy oczywiście o osobach które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Cyklicznie co miesiąc przekazujemy środki finansowe dzieciom znajdującym się pod opieką fundacji „Zdążyć z Pomocą”  i „Dobro Powraca” wspieramy też osoby wykluczone społecznie będące pod opieką centrów pomocy bliźniemu Monar-Markot. Okazjonalnie wspieramy też akcje społeczności lokalnych, szkół i stowarzyszeń. Na działania pomocowe przeznaczamy corocznie zaplanowaną część budżetu.

Czego w takim razie możemy życzyć na przyszłość?

Bylibyśmy szczęśliwi gdyby rok 2015 i kolejne przyniosły poprawę koniunktury w branży budowlanej. Wzrost gospodarczy i poprawa warunków mieszkalno-bytowych naszego społeczeństwa wpływają bezpośrednio na poziom naszych obrotów i zysków.


Dziękujemy za rozmowę.

MEGARON
2.4/5 Na podstawie 210 ocen.
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024