Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Joanna Tomczak
HR Manager Mazars
Związana z Mazars od blisko 20 lat, rozpoczęła karierę w firmie jeszcze jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego. W Mazars miała możliwość zdobycia doświadczenia w dziale personalnym, dziale usług kadrowo-płacowych oraz jako menadżer działu business development. Praca w wielu różnych specjalizacjach pozwoliła jej zdobyć doświadczenie związane ze znajomością branży i jej wyzwaniami. Obecnie Joanna wspiera Zarząd w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji polityki personalnej firmy w aspekcie rekrutacji, wynagrodzeń, szkoleń oraz wielu innych programów HR-owych realizowanych w grupie. Prywatnie bardzo lubi spędzać czas ze swoją rodziną, najchętniej na górskich szlakach oraz na wycieczkach rowerowych. Interesuje się psychologią w biznesie, zwłaszcza tematyką motywacji oraz języka kobiet i mężczyzn w komunikacji biznesowej.

Mazars

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Fanpage na facebook'u: https://pl-pl.facebook.com/MazarsPoland/

Czym zajmuję się firma Mazars?

Mazars jest międzynarodową firmą specjalizującą się w audycie, księgowości, doradztwie podatkowym i prawnym oraz doradztwie biznesowym. Jednym z naszych znaków szczególnych jest audyt dużych międzynarodowych spółek notowanych na giełdzie. Świadczymy również usługi doradcze dla przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, firm z sektora MŚP, a nawet dla startupów.

Gdzie sięgają korzenie Mazars? Jak przedstawia się struktura spółki obecnie?

Nasza historia rozpoczęła się we Francji, gdzie w roku 1940 Robert Mazars, założyciel firmy, rozpoczął jednoosobową działalność gospodarczą. Działalność ta, dzięki charyzmie założyciela z czasem wyrosła na wiodąca firmę audytorską i księgową w kraju, zaś Robert Mazars miał ogromny wkład w rozwój francuskiej rachunkowości. W latach 1995-2015 następował proces umiędzynaradawiania firmy. Obecnie grupa Mazars działa w 79 krajach, a w 15 innych posiada biura współpracujące i zatrudnia 18 000 specjalistów, w tym ponad 950 parterów.
W porównaniu do naszych głównych konkurentów jesteśmy więc młodą organizacją - młodą ze względu na stosunkowo niedługą historię, ale również ze względu na wiek pracowników. Aż 53% z nich to osoby poniżej 30 roku życia.

Jak wyglądały początki firmy w Polsce?

Na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiła w Polsce liberalizacja przepływów kapitałów i stopniowe włączanie gospodarki do światowego systemu finansowego. Procesy transformacji gospodarki i tworzenie prawnych warunków inwestowania w Polsce oraz wysokie tempo wzrostu gospodarczego zachęciły zagraniczne przedsiębiorstwa do dokonywania bezpośrednich inwestycji w naszym kraju. Wśród tych inwestorów znajdowali się klienci grupy Mazars, wówczas jeszcze nie mającej swego biura w Polsce. Aby pomóc im w założeniu, a potem w rozwoju działalności gospodarczej za granicą, zaistniała potrzeba posiadania zespołu lokalnych audytorów i doradców w kraju, w którym klienci planowali rozpocząć swą działalność. Zadanie założenia biura w Warszawie powierzono Michelowi Kiviatkowskiemu, który jest Partnerem Zarządzającym Mazars w Polsce do chwili obecnej. Można więc powiedzieć, iż ekspansja francuskich koncernów na polski rynek była bezpośrednim motorem założenia biura Mazars w Polsce.
Aktualnie, wśród naszych klientów jest wiele spółek polskich, które rozszerzają działalność poza granice kraju. Pomagamy im w tej międzynarodowej ekspansji. Można więc powiedzieć, że w pewnym sensie, historia zatoczyła koło.

 

Jakimi wartościami kierują się Państwo w swojej pracy?

W naszej codziennej pracy staramy się działać uczciwie oraz, odpowiedzialnie wobec klientów, ale także pracowników firmy i całego naszego otoczenia. Naszą główną wartością jest również niezależność, która pozwala nam na formułowanie niezależnych opinii służących społeczności biznesowej rozumianej jako całość. Ale te wartości byłyby obietnicami bez pokrycia, gdybyśmy nie stawiali również w centrum naszej uwagi wiedzy i doskonałości merytorycznej naszych pracowników.

Czym wyróżnia się Mazars spośród firm konkurencyjnych?

W odróżnieniu od wielu firm prowadzących podobną działalność Mazars nie jest siecią, ale naprawdę zintegrowaną grupą, której sposób funkcjonowania jest podobny do sposobu działania wielu naszych klientów. Posiadamy wspólne cele oraz wspólną strategię realizowaną na poziomie poszczególnych krajów za pomocą wspólnych procedur, systemów informatycznych. Działamy również w oparciu o zintegrowane zarządzanie zasobami ludzkimi, które nadzoruje demokratycznie wybrany zarząd. Dysponujemy strukturą, w której poszczególne kraje oraz jednostki grupy działają w sposób jednolity. Partnerzy i menadżerowie wszystkich zintegrowanych biur i szefów jednostek globalnych spotykają się kilka razy w roku, aby omówić najważniejsze kwestie związane z rozwojem całej firmy.
Dla pracowników taka organizacja oznacza dostęp do międzynarodowej wiedzy i doświadczenia ekspertów w innych krajach, możliwość korzystania z różnych globalnych narzędzi i wypracowanych przez grupę standardów i uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach i szkoleniach. To także możliwość nawiązania wielu ciekawych kontaktów z kolegami z innych krajów.

Należą Państwo do stowarzyszenia niezależnych firm Praxity AISBL. Jakie korzyści daje to firmie? A co zyskują przez to klienci?

Praxity jest międzynarodowym stowarzyszeniem niezależnych firm doradczych podzielających podobne wartości. Dla Mazars jest to możliwość współpracy i wymiany poglądów oraz doświadczeń z pozostałymi firmami członkowskimi. Ponadto, dzięki przynależności do tego stowarzyszenia zyskujemy możliwość obsługi naszych klientów w 21 dodatkowych krajach, w których jeszcze nie prowadzimy działalności w formie własnych biur pod szyldem Mazars. Dzięki stowarzyszeniu Praxity, którego jesteśmy członkiem, istotnie zwiększa się nasza sieć kontaktów, zaś możliwość rekomendacji usługodawcy dla klientów w danym kraju nie ogranicza się wyłącznie do państw, w których mamy już nasze zintegrowane biura.

 

Przejdźmy teraz do pytań związanych z rekrutacją w firmie. Jak często ona się odbywa? Na jakie stanowiska zazwyczaj/obecnie poszukują Państwo pracowników?

Procesy rekrutacyjne w naszej firmie prowadzone są przez cały rok. W zależności od potrzeb i wymaganego stopnia specjalizacji, poszukujemy kandydatów do naszych działów audytu, księgowości, działu podatkowego, doradztwa biznesowego oraz do działów administracyjnych wspierających biznes np. działu business development, działu marketingu. Dział audytu jest szczególnym działem, w którym proces rekrutacji prowadzony jest sezonowo. Rekrutację do audytu prowadzimy od marca do czerwca i jest to związane z naszym cyklem pracy. Szczyt intensywności naszych działań w tym dziale zaczyna się bowiem październiku i kończy w kwietniu.
Standardowy proces rekrutacji do działu audytu składa się z dwóch podstawowych etapów:
Przesłanie aplikacji - CV wraz z listem motywacyjnym, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu,
Rozmowa kwalifikacyjna połączona z testem wiedzy technicznej i testem językowym.
W przypadku rekrutacji na stanowiska eksperckie, rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona na dwóch etapach.
Chcielibyśmy podkreślić, że na pierwszym etapie rekrutacji oczekujemy od kandydatów dużej skrupulatności. Warto zadbać o profesjonalny wygląd dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne są wizytówką kandydata i ich jakość warunkuje dalsze postępowanie. Na rozmowę zaprosimy kandydata, który przedstawi kompletne dossier rekrutacyjne składające się z CV w języku polskim i obcym, z załączonym zdjęciem oraz listem motywacyjnym. Mile widziane są też kopie dyplomów i certyfikatów potwierdzające zdobyte umiejętności. Zwracamy uwagę nie tylko na doświadczenie związane z zawodem, ale także na zainteresowania i inne życiowe aktywności wskazujące na realizowanie życiowych celów.
Na drugim etapie rekrutacji weryfikujemy dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych, oceniamy poziom wiedzy technicznej wymagany na dane stanowisko oraz poziom znajomości języka obcego. Jest to etap, na którym staramy się ustalić, jakie są obustronne oczekiwania i wybrać taki profil kandydata, który według nas ma potencjał do realizacji kariery zawodowej w naszej branży. 

Z jakich kanałów rekrutacyjnych Państwo korzystają? Który z nich jest najskuteczniejszy?

Korzystamy z kilku kanałów rekrutacyjnych:
- ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych i mediach oraz biurach karier, z którymi współpracujemy
- rekomendacji naszych pracowników tzw. rekrutacje wewnętrzne
- dni otwartych i targów pracy
- współpracy z organizacjami studenckimi
- współpracy z firmami rekrutacyjnymi
- mediów społecznościowych: LinkedIn, Facebook
W naszej branży, aby mieć dostęp do najlepszych kandydatów nie możemy ograniczać się tylko i wyłącznie do jednego kanału rekrutacyjnego. Staramy się łączyć wszystkie powyższe metody i stosować je w oparciu o nasze bieżące potrzeby i uwarunkowania procesu rekrutacyjnego. W procesie rekrutacyjnym na stanowiska stażowe, z pewnością doskonałą okazją do poznania kandydatów są dla nas spotkania ze studentami podczas Dni Kariery czy dni otwartych. Klasyczny proces publikacji ogłoszenia i selekcja CV według określonych kryteriów również przynoszą spodziewane efekty.

W którym z realizowanych przez firmę działów najtrudniej jest dzisiaj znaleźć dobrego specjalistę?

Obecnie rynek związany z usługami profesjonalnymi i finansowymi jest pełen wyzwań dla działów HR firm takich jak nasza.
Poszukujemy osób ambitnych, chcących zdobywać doświadczenie w obszarze audytu finansowego, księgowości oraz doradztwa biznesowego. Rekrutujemy pracowników posługujących się biegle językami obcymi i otwartych na wyzwania związane z organizacją korporacyjną, która daje możliwości uczestniczenia w projektach międzynarodowych.
W naszej opinii, do każdego z działów można znaleźć na rynku dobrego specjalistę. Z pewnością w wielu przypadkach znalezienie oczekiwanego specjalisty to zbieg obustronnych działań, oczekiwań, uwarunkowanych zarówno potrzebami rekrutacyjnymi jak i oczekiwaniami kandydata co do potencjalnego miejsca pracy i zdobycia konkretnego doświadczenia. Jest to proces obustronny, który w naszej firmie owocuje w wielu przypadkach długotrwałą i satysfakcjonującą współpracą.

Jakie cechy charakteru cenią Państwo u potencjalnych pracowników?

Branża, w której działamy od blisko 25 lat podlega bardzo dynamicznym zmianom. Poszukujemy zatem kandydatów, którzy w tej dynamice potrafią się odnaleźć i w sposób przekonujący i logiczny mówić o ich motywacji. A także tych, którzy potrafią wyznaczać sobie cele i starają się je realizować. Cenimy osoby odważne, które nie boją się wyzwań, odnajdują się dobrze w relacjach z innymi, w koncepcyjnej pracy zespołowej. W naszych zawodach szalenie ważny jest zmysł krytyczny, zdolności analityczne i świadomość tego, że każdy jest członkiem zespołu i to efekt relacji w zespole przekłada się na sukcesy w relacjach z klientami - a w efekcie na cele biznesowe firmy.

A jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe, jak bardzo jest ono ważne?

Doświadczenie zawodowe ważne jest w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne. Oczekujemy wówczas od kandydata konkretnej wiedzy i doświadczenia, które pozwolą nam na szybkie wdrożenie kandydata w bieżącą obsługę danego zlecenia. W przypadku staży i praktyk każde, nawet krótkie doświadczenie zawodowe jest na pewno dodatkowym atutem, ale nie jest ono kluczowe. 

Czy oferują Państwo kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje?

Każda linia biznesowa w Mazars ma zaplanowany i dostosowany do potrzeb system szkoleń. W audycie, zaczynając od stażysty i asystenta, poprzez seniora i managera, aż do partnera każdy ma przewidzianą ścieżkę zawodowego rozwoju. Jednocześnie mamy dostęp do wielu narzędzi e-learningowych proponowanych przez Grupę. Organizujemy dla pracowników szkolenia aktualizujące wiedzę w interesujących nas obszarach. Wspieramy także uzyskanie tytułów zawodowych np. tytułu Biegłego Rewidenta. W przypadku tego cyklu zawodowego, do którego przywiązujemy ogromną wagę, współfinansujemy koszty egzaminów i udzielamy dodatkowych dni wolnych na przygotowanie się do egzaminu.

 

W firmie realizowane są programy praktyk, staży? Jakie są szanse osób biorących w nich udział na późniejszą karierę w firmie?

Zazwyczaj staże proponowane kandydatom w naszej firmie kończą się kontynuacją współpracy w formie regularnego zatrudnienia.
Bywa tak, że osoby, które zrealizowały staż w jednym z działów są zainteresowane docelowo pracą w innym departamencie naszej firmy z uwagi na odkrycie swych właściwych zainteresowań bądź predyspozycji w trakcie stażu. Jesteśmy przygotowani i otwarci na takie scenariusze, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że osoby przyjęte na staż - często studenci ostatnich lat studiów - nie zawsze potrafią jeszcze definitywnie określić swoje zawodowe preferencje. Musza więc najpierw spróbować kilku różnych specjalności, zanim odnajdą swoją zawodową drogę.

Jak oceniają Państwo siebie jako pracodawcę?

Nasza firma jest bardzo dobrą alternatywą dla wszystkich, którzy chcą pracować w międzynarodowej strukturze i rozwijać swoje kompetencje, zaś niekoniecznie chcą konfrontować się z pracą w wielkiej korporacji. Mazars zatrudnia obecnie około 200 osób, jest więc spora firmą, lecz nadal zachowuje kameralny i rodzinny charakter.
Z pewnością jesteśmy organizacją, która stwarza pracownikom możliwości rozwoju, daje szansę szybkiego zdobywania doświadczenia w szerokim zakresie. Warto też wspomnieć o tym, że w ramach międzynarodowego programu MOVE nasi pracownicy mają możliwość podjęcia pracy w innych biurach sieci na całym świecie. 

Co uważa Pani za największy sukces Mazars?

Sukcesem na pewno jest fakt, że od prawie 25 lat funkcjonujemy na rynku i pozostajemy liderem wśród firm w naszej branży. Jesteśmy wciąż organizacją rozwijającą się. Rozwój ten przejawia się m.in. pozyskiwaniem do naszego zespołu wykwalifikowanych specjalistów, z którymi możemy realizować projekty wymagające wielu zaawansowanych kompetencji i wiedzy eksperckiej. Sukcesem jest też z pewnością duża rozpoznawalność naszej marki na rynku usług audytorskich i księgowych.

Czego możemy życzyć na kolejne lata rozwoju?

Myślę, że każdy pracodawca życzyłby sobie przede wszystkim dalszego dynamicznego rozwoju, możliwości realizacji coraz ciekawszych i wymagających projektów oraz satysfakcji pracowników z pracy w stworzonym dla nich środowisku. Życzymy sobie i innym firmom z naszej branży zrealizowania swoich celów biznesowych.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024