Recykling

Recykling

Szacunek dla przyrody i recykling materiałów stanowią jeden z fundamentów wizji LOGSTOR, jakim jest stworzenie ekologicznego wizerunku globalnej energii. Rosnące zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodnictwo zdalaczynne, a także na ropę naftową i gaz na szczeblu globalnym sprawia, że od sektora wytwarzania energii wymaga się wzięcia odpowiedzialności za swoje otoczenie. 

To dlatego firma LOGSTOR otworzyła zakład recyklingu materiałów pochodzących z procesów produkcyjnych i wyznacza nowe standardy w zakresie ochrony środowiska w branży energetycznej. 

Zakład przetwarza części rur odrzucone przez zakłady produkcyjne lub pozostałe w miejscach instalacji na całym świecie. W trakcie tego procesu pianka PUR i płaszcz osłonowy PE są cięte na kawałki o odpowiedniej wielkości, po czym wprowadza się je do instalacji przeprowadzającej ich recykling.

Elementy z tworzywa sztucznego są oddzielane mechanicznie tak, aby pianka PUR mogła zostać przekształcona w proszek poliuretanowy. Metalowe druty są usuwane z izolacji, a materiał PE płaszcza osłonowego poddawany jest procesowi, który przygotowuje go do recyklingu. W wyniku stosownego procesu chemicznego proszek poliuretanowy zostaje przekształcony w materiał poliolowy, który można ponownie wykorzystać do produkcji nowej pianki PUR.