Lepsza Praca

5 Dodaj opinię

Etapy rekrutacji

Etapy rekrutacji

Przed podjęciem czynności rekrutacyjnych, każde stanowisko zostaje dokładnie omówione bezpośrednio z Klientem (najlepiej z osobą przełożoną dla przyszłego pracownika). Optymalnie, wskazany jest ogląd stanowiska pracy na poszukiwany wakat, w naturalnym miejscu pracy przyszłego pracownika w siedzibie Klienta.

 1. Poszukiwania odpowiednich kandydatów.
  Poszukiwania odpowiednich kandydatów rozpoczynają się w naszej bazie kandydatów, równocześnie zostają zamieszczone ogłoszenia w portalach internetowych. Następnie zostaje stworzona lista firm, w których prowadzone będą poszukiwania bezpośrednie, zazwyczaj jest to bezpośrednia konkurencja Klienta. Zidentyfikowani tą metodą kandydaci, którzy spełniają wymagania stanowiskowe Klienta zostaną zaofertowani na potrzebę prezentacji nowej oferty pracy. Rolą naszego konsultanta jest nawiązanie kontaktu z pożądanym kandydatem oraz uruchomienie jego pozytywnej motywacji wobec zmiany pracy. Dodatkowym źródłem kandydatów będą wybrane portale zawodowe i społecznościowe.
   
 2. Analiza otrzymanych aplikacji.
  Pozyskane aplikacje kandydatów analizowane będą pod kątem dopasowania do uzgodnionego opisu stanowiska. Konsultant, po dokonaniu analizy formalnej, zaprasza kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne w naszym biurze.
   
 3. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych.
  Podczas rozmów bezpośrednich zostaną zweryfikowanie umiejętności kandydata pod kątem przydatności dla organizacji Klienta. Rozmowy te mają charakter standaryzowanych wywiadów, weryfikujących niezbędne kompetencje kandydata, ustalone w wytycznych w formularzu oraz podczas indywidualnej rozmowy z Klientem. W oparciu o te informacje, konsultant przygotuje profile zawodowe rekomendowanych kandydatów, którzy w jego ocenie powinni zostać zweryfikowani przez Klienta podczas rozmowy bezpośredniej.
   
 4. Przedstawienie klientowi wybranych kandydatów.
  Klient otrzyma profile zawodowe polecanych osób wraz z ich oryginalnymi życiorysami. Wybrani kandydaci zostaną umówieni na spotkania w siedzibie Klienta lub naszym biurze. Proces rekrutacyjny zostaje zakończony w momencie akceptacji i zatrudnienia przedstawionego przez nas kandydata.

Wynagrodzenie.

Za skuteczną realizację usługi uważa się akceptację przez Klienta rekomendowanego kandydata. Faktura za realizację usługi zostaje wystawiona w momencie podpisania przez kandydata i Klienta listu intencyjnego, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Cena usługi będącej przedmiotem niniejszej propozycji wynosi od 100-150 % miesięcznego wynagrodzenia brutto zaakceptowanego kandydata.

Gwarancja.

Jeżeli z merytorycznie uzasadnionych przyczyn Klient lub kandydat w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy rozwiąże ją, zobowiązujemy się do bezpłatnego wyszukania nowego kandydata w terminie i według zasad zawartych w niniejszym projekcie – bezpłatnie.

Termin realizacji.

Przybliżony czas realizacji projektu to okres od 1 do 3 tygodni od momentu podpisania umowy. Za zgodą Klienta – właściwi kandydaci są rekomendowani i prezentowani natychmiast, kiedy tylko pojawią się w procesie rekrutacyjnym.


www.lepszapraca.eu

Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

Lepsza Praca