LED Labs sp. z o.o.

Dodaj opinię

Laboratorium

Laboratorium

Od początku działalności nasze laboratorium fotometrii wykorzystywaliśmy głównie do przeprowadzania pomiarów i zaawansowanej kontroli jakości na użytek własny.  Autorski zestaw do przeprowadzania testów starzeniowych źródeł światła opartych na technologii LED pozwala nam na względne określenie poziomu spadku luminancji diod LED w czasie. Na tej podstawie estymowana jest żywotność źródeł LED.

W 2012 roku nasza firma zakupiła wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny firmy GL OPTIC w którego skład wchodzi:

  • mini spektrometr MSM1 SN:201106/B11J0148
  • zintegrowana kula Ulbrichta

W 2015 roku laboratorium zostało zmodernizowane. Dokupiliśmy dodatkowe urządzenia pomiarowe m. in. kulę Ulbrichta o średnicy 500 mm, która pozwala na dokładne pomiary parametrów fotometrycznych "żarówek" LED oraz innych źródeł światła.

Najnowsza aparatura, która cyklicznie kalibrowana jest w Niemczech, pozwala nam na rozszerzenie pola badań i bardzo dokładne pomiary podstawowych parametrów świetlnych źródeł światła takich jak:

  • natężenie oświetlenia na powierzchni (lx)
  • strumień świetlny (lm)
  • współczynnik oddawania barw CRI (Ra)
  • współrzędne barwowe x, y (CIE1931, CIE1964)
  • temperatura barwowa (K)
  • inne...

Dodatkowo wykonujemy badania termowizyjne. Badany jest rozkład temeratury i możliwości odprowadzania ciepła z badanego źródła. Badania służą głównie celom dokładnej kontroli jakości, dzięki czemu wszystkie nasze produkty są bardzo wysokiej jakości. Oferujemy również badania dla zewnętrznych podmiotów.


www.led-labs.pl

Nie bądź obojętny na problemy w firmie!

Jeśli potrzebujesz wsparcia i chcesz ostrzec innych użytkowników o sytuacji dotyczącej mobbingu w firmie, skontaktuj się z nami pod adresem zgloszenie@gowork.pl

*Zgłoszenie wiążę się z dostarczeniem dowodów oraz kontaktem z mediami.