Program kursu - Kurs asystencko - sekretarski z językiem angielskim 32h

 1. Zadania Asystentki i Sekretarki
 2. Ubieganie się o stanowisko Asystentki i Sekretarki - czyli jak napisać dobre CV oraz list motywacyjny.
 3. Rola Asystentki i Sekretarki w firmie
  • Reprezentacja i wizerunek firmy.
  • Ubieganie się o stanowisko Sekretarki/Asystentki - czyli jak napisać dobre CV oraz list motywacyjny.
  • Rozmowy kwalifikacyjne i testy.
  • Charakterystyka stanowisk i predyspozycje osobowościowe
  • Rozmowy kwalifikacyjne i testy
  • Umiejętność autoprezentacji- kierowanie wrażeniem
  • Etyka w zawodzie
 4. Efektywne zarządzanie czasem
  • Organizacja i planowanie pracy, zadań- techniki
  • Organizacja przestrzeni pracy- przechowywanie i archiwizacja dokumentów
 5. Komunikacja interpersonalna
  • Rola i znaczenie efektywnej komunikacji w tworzeniu wizerunku firmy
  • Sztuka efektywnego słuchania
  • Obraz firmy prezentowany klientowi
  • Asertywność
 6. Komunikacja telefoniczna i pisemna
  • Specyfika kontaktu telefonicznego
  • Efektywność rozmowy telefonicznej
  • Etykieta w rozmowie telefonicznej
  • Zasady tworzenia pism formalnych
  • Netykieta, czyli savoir-vivre w Internecie (e-mail).
 7. Kultura przyjmowania gości
  • Organizacja spotkań biznesowych
  • Przyjmowanie delegacji zagranicznych
  • Organizacja delegacji
 8.  Komputeryzacja prac biurowych
  • Tworzenie pism służbowych, protokołów, umów
  • Przygotowanie raportów kasowych, praca na arkuszach kalkulacyjnych, wykresów, tabel
  • Przygotowanie prezentacji
  • Internet
  • Poczta elektroniczna
  • Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem książki nadawczej
 9. Prawo pracy
  • Teczka osobowa – co powinno się w niej zawierać, ćwiczenia praktyczne
  • Różnice pomiędzy umową cywilnoprawną, a umową o pracę
  • Ewidencja czasu pracy
  • Wnioski urlopowe
  • Jak rozwiązywać umowę o pracę z pracownikiem.
  Program szkolenia jest objęty ustawą o prawie autorskim.
  Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów jest zabronione.

Zaufali nam

Zapisz się