Program kursu - Szkolenie z ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie 8h

 1. Wprowadzenie
  • Podstawy prawne ochrony danych – regulacje krajowe, europejskie i międzynarodowe
  • Podstawowe pojęcia występujące w ustawie o ochronie danych osobowych
 2. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych
 • Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa
 • opracowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych
 • Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich
 • Czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?

     3.   Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

  • Przetwarzanie zgodnie z prawem
  • Zbieranie danych 
  • Przechowywanie danych 
  • Zabezpieczenie danych 
  • Dokumentacja

     4.   Przetwarzanie danych kadrowych - dane osobowe w  zatrudnieniu

  1. Rekrutacja – wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a rekrutacja pracowników.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych 
  3. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
  4. Obowiązek informacyjny i udostępnianie danych kadrowych 
  5. Dokumentowanie chorób zawodowych i wypadków przy pracy

     5.   Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  1. Organizacja i funkcjonowanie Biura GIODO
  2. Prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i inspektorów

     6.   Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych

     7.  Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:

  1. Odpowiedzialność cywilna – ochrona dóbr osobistych.
  2. Odpowiedzialność dyscyplinarna. 
  3. Odpowiedzialność karna.

      8.  Omówienie zmian proponowanych przez Komisję Europejską i GIODO

      9.  Podsumowanie szkolenia, dyskusja oraz odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników

Zaufali nam

Zapisz się